• Търсене

  • Избери Превод


Колосяни 3

Обновен живот чрез Христос

И така, ако сте били възкресени заедно с Христос, търсете това, което е горе, където седи Христос отдясно на Бога.

Мислете за горното, а не за земното;

защото умряхте и животът ви е скрит с Христос в Бога.

Когато Христос, нашият живот, се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава.

Наставления за святост

Затова умъртвете природните си части, които действат за земята: блудство, нечистота, страст, пагубни похоти[1] и сребролюбие, което е идолопоклонство;

поради които идва Божият гняв върху рода на непокорните,

в които и вие някога сте ходили, когато живеехте в тях.

Но сега отхвърлете и вие всичко това: гняв, ярост, злоба, хулене, срамно говорене с устата си.

Не се лъжете един друг, понеже сте съблекли вече стария човек с делата му

10 и сте се облекли в новия, който се подновява в познание по образа на Този, Който го е създал;

11 където не може да има грък и юдеин, обрязан и необрязан, варварин, скит, роб или свободен; но Христос е всичко и във всичко.

12 И така, като Божии избрани, святи и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение.

13 Понасяйте се един друг и един на друг си прощавайте, ако някой има оплакване против някого; както и Господ ви е простил, така прощавайте и вие.

14 А над всичко това се облечете в любовта, която свързва всичко в съвършенството.

15 И нека царува в сърцата ви Христовият мир, за който бяхте и призвани в едно тяло; и бъдете благодарни.

16 Христовото слово да се вселява във вас богато; с пълна мъдрост се учете и се увещавайте с псалми и химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си;

17 и каквото и да вършите със слово или дело, вършете всичко в името на Господ Исус, като благодарите чрез Него на Бога Отца.

Правила за семеен живот

18 Жени, подчинявайте се на мъжете си, както прилича в Господа.

19 Мъже, обичайте жените си и не се огорчавайте против тях.

20 Деца, покорявайте се на родителите си във всичко, защото това е угодно на Господа.

21 Бащи, не дразнете децата си, за да не се обезсърчават.

22 Слуги, покорявайте се във всичко на господарите си по плът, като работите не за очи, като да угаждате на човеци, а със сърдечна простота, като се боите от Господа.

23 Каквото и да вършите, работете от сърце, като за Господа, а не като за човеци;

24 понеже знаете, че за награда от Господа ще получите наследството. Слугувайте на Господ Христос.

25 Защото който върши неправда, ще получи обратно неправдата си, и то без лицеприятие.

Бележки:

  1. 3:5 Гр. зли.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *