• Търсене

  • Избери Превод


Левит 21

1 Господ каза още на Моисей: Заповядай на свещениците, Аароновите синове: Никой от вас да не се осквернява между народа си заради мъртвец

освен за близък сродник, т. е. за майка си, за баща си, за сина си, за дъщеря си или за брат си;

също и за сестра си девица, която е била гледана от него и която не е била омъжена, заради нея може да допусне нечистота.

Като началник на народа си да не се осквернява така, че да стане нечист.

Да не обръснат главата си, нито да подрязват краищата на брадата си, нито да правят порязвания по тялото си.

Святи да бъдат на Бога си и да не оскверняват Името на своя Бог; защото те принасят чрез огън Господните приноси, хляба на своя Бог; затова да бъдат святи.

Да не вземат жена, която е блудница или осквернена, нито да вземат жена, напусната от мъжа си; защото свещеникът е посветен на Бога си.

И така, да го накараш да бъде свят, защото той принася хляба на твоя Бог; свят да ти бъде; защото Аз, Господ, Който ви освещавам, съм свят.

И ако дъщерята на някой свещеник се омърси с блудство, тя омърсява баща си; с огън да бъде изгорена.

10 Но онзи, който между братята си е първосвещеник, на чиято глава се е изляло мирото за помазване и който се е посветил, за да облича свещените одежди, да не открива главата си, нито да раздира одеждите си,

11 нито да влиза при някой умрял, нито да се осквернява за баща си или за майка си;

12 нито да излиза от светилището или да осквернява светилището на Бога си; защото посвещаването чрез помазване с мирото на Бога му е станало на него. Аз съм Господ.

13 И той да вземе за жена девица;

14 вдовица или напусната, или осквернена, или блудница да не взема; а девица от народа си да вземе за жена.

15 И така, да не осквернява потомството си между народа си; защото Аз съм Господ, Който го освещавам.

16 Господ каза още на Моисей:

17 Кажи на Аарон: Който от твоето потомство, във всичките им поколения, има недостатък, той да не пристъпва да принася хляба на своя Бог.

18 Защото никой, който има недостатък, не бива да пристъпва; човек сляп или куц, или със сплескан нос, или уродлив,

19 или човек със счупен крак или счупена ръка,

20 или гърбав, или джудже, или с повредени очи, или с гнойни рани, или с лишеи, или келяв.

21 Никой от потомството на свещеника Аарон, който има недостатък, да не пристъпва, за да принася Господните приноси чрез огън; понеже има недостатък, не бива да пристъпва да принася хляба на своя Бог.

22 От пресвятите и от святите приноси нека яде хляба на своя Бог;

23 но да не влиза до завесата, нито да се приближава до олтара, понеже има недостатък, за да не омърсява светилището Ми; защото Аз съм Господ, Който ги освещавам.

24 И така, Моисей каза това на Аарон и на синовете му, и на всичките израилтяни.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *