• Търсене

  • Избери Превод


Левит 22

1 Господ каза още на Моисей:

Кажи на Аарон и синовете му кога да се въздържат от святите приноси, които израилтяните Ми посвещават, за да не омърсяват Моето свято Име. Аз съм Господ.

Кажи им, че всеки човек от цялото ви потомство, във всичките ви поколения, който има нечистота на себе си и пристъпи до святите приноси, които израилтяните посвещават на Господа, този човек ще бъде изтребен пред Мен. Аз съм Господ.

Който от Аароновото потомство е прокажен или има течение, да не яде от святите неща, докато не се очисти. И който се допре до каквото и да било нещо, което е нечисто от мърша, или до човек, от когото излиза съвъкупително семе,

или който се допре до каквото и да е животно, от което може да стане нечист, или до човек, от когото може да стане нечист, каквато и да е нечистотата му,

онзи човек, който се допре до което и да е от такива неща, ще бъде нечист до вечерта и да не яде от святите неща, докато не окъпе тялото си във вода.

Когато залезе слънцето, ще бъде чист и след това нека яде от святите неща, защото това му е храната.

Мърша или разкъсано от звяр да не яде, за да не се оскверни от тях. Аз съм Господ.

И така, да пазят заръката Ми, за да не си навлекат грях и да умрат поради това, ако са се омърсили. Аз съм Господ, Който ги освещавам.

10 Нито един чужденец да не яде от осветените неща; ако е гост на свещеника или наемник, да не яде от святите неща.

11 Но ако някой свещеник купи някого с пари, той може да яде от тях, както и онзи, който се е родил в дома му; те могат да ядат от хляба му.

12 Ако е дъщеря на свещеник, омъжена за чужденец, да не яде от приноса за издигане от святите неща.

13 Но ако дъщеря на свещеник овдовее или бъде напусната и няма дете, и се върне в бащиния си дом, където е живяла в младостта си, тя може да яде от хляба на баща си. Обаче никой чужденец да не яде от него.

14 И ако някой несъзнателно яде нещо осветено, тогава да даде на свещеника равностойното на осветеното нещо и да му прибави петата му част.

15 Свещениците да не се отнасят с осветените неща, които израилтяните принасят на Господа, като с просто нещо,

16 за да не навлекат на себе си беззаконието на престъпление, когато ядат техните осветени неща; защото Аз съм Господ, Който ги освещавам.

17 Господ каза още на Моисей:

18 Заповядай на Аарон, на синовете му и на всички израилтяни: Всеки човек от Израилевия дом или от чужденците в Израил, който принесе принос срещу каквито и да са оброци или каквито и да са доброволни приноси, които принасят на Господа за всеизгаряне,

19 за да ви бъде приет, трябва да принесе мъжко, без недостатък, от говедата, от овцете или от козите.

20 Нищо с недостатък да не принасяте, защото няма да ви бъде прието.

21 Който за изпълнение на оброк или за доброволен принос принесе от говедата или от овцете в мирна жертва на Господа, нека я принесе без недостатък, за да бъде приета; никакъв недостатък да няма в нея.

22 Животно сляпо или със счупена или изкълчена част, или което има оток, гнойни рани или лишеи, такива да не принасяте на Господа, нито да правите от тях жертва на Господа чрез огън на жертвеника.

23 Но теле или овца с нещо уродливо или с недостатък в частите можеш да принасяш за доброволен принос; обаче срещу оброк няма да бъде приет.

24 Животно превито или със смазани или изтръгнати тестиси, или скопено да не принасяте на Господа, нито да правите така в земята си.

25 Нито от страна на чужденец да принасяте едно от всички тези за храна на вашия Бог, защото развала има в тях, недостатък има в тях; няма да ви бъдат приети.

26 Господ каза още на Моисей:

27 Когато се роди теле или агне, или яре, тогава нека бъде седем дни с майка си; а от осмия ден нататък ще бъде прието за жертвен принос чрез огън на Господа.

28 А крава или овца да не колите в един ден с малкото ѝ.

29 И когато принасяте благодарствена жертва на Господа, да я принасяте така, че да ви бъде приета.

30 В същия ден да се изяде; да не оставите нищо от нея до сутринта. Аз съм Господ.

31 И така, да пазите заповедите Ми и да ги изпълнявате. Аз съм Господ.

32 И да не осквернявате Моето свято Име; но Аз ще бъда осветен между израилтяните. Аз съм Господ, Който ви освещавам,

33 Който ви изведох от Египетската земя, за да бъда вашият Бог. Аз съм Йехова.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *