• Търсене

  • Избери Превод


Левит 25

Закони за съботната и юбилейната година

1 Господ каза още на Моисей на Синайската планина:

Кажи на израилтяните: Когато влезете в земята, която Аз ви дам, самата земя да спазва събота за Господа.

Шест години да сееш нивите си и шест години да режеш лозето си и да събираш плода му;

а седмата година да бъде събота за тържествена почивка на земята, събота на Господа; в нея да не сееш нивата си и да не режеш лозето си.

Да не жънеш и саморасло жито, нито да обираш грозде от нерязано лозе; да бъде година за тържествена почивка на земята.

Произведеното през тази събота на земята ще ви бъде за храна: на тебе, на слугата ти, на слугинята ти, на наемника ти и на чужденеца, който се е заселил при тебе;

на добитъка ти и на животните, които са в земята ти, всички нейни произведения ще бъдат за храна.

Да си изброиш седем седмици от години, седем пъти по седем години, и като ти мине времето на седем седмици от години, т. е. четиридесет и девет години,

тогава, на десетия ден от седмия месец, да надуеш празничните рогове; в деня на умилостивението да накарате да се затръби по цялата ви земя.

10 И да осветите петдесетата година и да прогласите освобождение по цялата земя на всичките ѝ жители; това ще ви бъде юбилей – всеки да се върне на имота си и всеки да се върне при семейството си.

11 Петдесетата година да ви бъде юбилейна година; през нея да не сеете, нито да жънете самораслото, нито да берете нерязаното лозе.

12 Защото това е юбилей; той нека бъде свят за вас; от полето да се храните с произведеното от него.

13 В тази юбилейна година да се върнете в имота си.

14 И ако продадеш нещо на ближния си или купиш нещо от ближния си, не се онеправдавайте едни други;

15 а според годините, които остават след юбилея, да купуваш от ближния си; и според годините, които остават за събирането на плода, да ти продава.

16 Според броя на годините ще повишиш цената му и според броя на годините ще понижиш цената му; защото той ти продава според броя на реколтите.

17 Да не се мамите едни други; а да се боиш от своя Бог; защото Аз съм Йехова, вашият Бог.

18 И така, да изпълнявате наредбите Ми, да пазите законите Ми и да ги вършите, за да живеете безопасно на земята.

19 Земята ще дава плодовете си; и вие ще ядете до насита и ще живеете безопасно на нея.

20 И ако попитате: Какво ще ядем в седмата година, като не посеем, нито съберем плодовете си?

21 Тогава ще заповядам така да бъде благословена за вас шестата година, че ще роди плод за три години.

22 А в осмата година ще сеете и ще ядете от старите плодове до деветата година; докато се съберат нейните плодове, ще ядете старите запаси.

23 Земята да не се продава завинаги, понеже земята е Моя; защото вие сте пришълци и заселници при Мене.

24 Затова в цялата земя, която притежавате, позволявайте откупуване на земята.

25 Ако осиромашее брат ти и продаде нещо от имота си, нека дойде най-близкият му сродник и да откупи онова, което брат му е продал.

26 Но ако човекът няма сродник да го откупи и като се замогне, сам да намери с какво да го откупи,

27 тогава нека сметне годините от продажбата му и нека върне излишъка на онзи, на когото го е продал, и нека получи имота си обратно.

28 Но ако не може да намери, колкото трябва да плати, тогава продаденото да остане в ръката на купувача му до юбилейната година; и в юбилея да бъде освободено и той да се върне на имота си.

29 Ако някой продаде къщата за живеене в град, ограден със стени, тогава може да я откупи в разстояние на една цяла година от продажбата ѝ; за една цяла година той ще има право да я откупи.

30 Но ако не бъде откупена до изтичането на една цяла година, тогава онази къща, която е в крепостен град, да бъде потвърдена завинаги на купувача ѝ във всичките му поколения, по време на юбилей да не се освобождава.

31 Но къщите в неоградените села да се смятат, както полетата на земята; те може да се откупуват и да се освобождават в юбилей.

32 Обаче в левитските градове левитите могат по всяко време да откупуват къщите в градовете, които притежават.

33 Така имотът на левитите може да бъде откупен; и продадена къща в някой от градовете, които те притежават, трябва да бъде върната на юбилея – защото къщите в градовете на левитите са тяхно притежание сред израилтяните.

34 А полето на пасбището на градовете им да не се продава, защото им е вечно притежание.

35 Ако осиромашее брат ти и видиш, че ръката му трепери, тогава да му помогнеш – като на пришълец или заселник, за да живее брат ти при тебе.

36 Да не му вземеш лихва или да търсиш печалба, а да се боиш от своя Бог, за да живее брат ти при тебе.

37 Парите си да не му даваш с лихва, нито храната си да му даваш за печалба.

38 Аз съм Господ, вашият Бог, Който ви изведох от Египетската земя, за да ви дам Ханаанската земя и да бъда ваш Бог.

39 Ако осиромашее брат ти при теб и се предложи да бъде продаден, да не го товариш с робска работа.

40 Нека той бъде като наемник или заселник при тебе; нека ти работи до юбилейната година;

41 тогава да си излезе от тебе, той и синовете му с него, и да се върне при семейството си, и да получи обратно притежанието на бащите си.

42 Защото те са Мои слуги, които изведох от Египетската земя; да не бъдат продавани като роби;

43 да не господаруваш над него жестоко, а да се боиш от своя Бог.

44 А колкото до робите и робините, които ще имаш – от народите, които са около вас, от тях да купуваш роби и робини.

45 Още и от децата на пришълците, които са заселници между вас, от тях да купувате и от техните семейства, които са между вас, които те са родили в земята ви; те да ви бъдат притежание.

46 И да ги оставяте в наследство на децата си; те да ги наследяват след вас като притежание; винаги от тях да бъдат вашите роби; но над братята си, израилтяните, да не господствате един над друг жестоко.

47 Ако пришълецът или заселникът, който живее при тебе, се замогне, а брат ти осиромашее при него и се продаде на пришълеца или на заселника при теб, или на кого да е от семейството на чужденеца,

48 то, след като се продаде, той може да се откупи; един от братята му може да го откупи;

49 или чичо му, или чичовият му син може да го откупи, или някой близък сродник от семейството му може да го откупи, или ако той се е замогнал, може сам да откупи себе си.

50 Тогава нека сметне с купувача си от годината, когато му се е продал, до юбилейната година, така че цената, за която се е продал, да бъде според броя на годините; да му бъде пресметнато според времето на наемник.

51 Ако остават още много години, съразмерно с тях да възвърне за откупуването си от парите, с които е бил купен.

52 Но ако остават малко години до юбилейната година, нека пресметне и според годините да възвърне за откупуването си.

53 Като годишен наемник да бъде при него; той да не господства над него жестоко пред тебе.

54 Но ако така не се откупи, тогава да си излезе в юбилейната година, той и децата му с него,

55 защото израилтяните са Мои слуги; те са Мои слуги, които изведох от Египетската земя. Аз съм Господ, вашият Бог.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *