• Търсене

  • Избери Превод


Левит 9

1 На осмия ден Моисей повика Аарон и синовете му, и Израилевите старейшини;

и каза на Аарон: Вземи си мъжко теле в принос за грях и овен за всеизгаряне, без недостатък, и ги принеси пред Господа.

И кажи на израилтяните: Вземете козел като принос за грях и за всеизгаряне теле и агне, едногодишни, без недостатък,

и за мирна жертва теле и овен, за да ги принесете пред Господа, и хлебна жертва, омесена с елей; защото днес ще ви се яви Господ.

И така, донесоха пред шатъра за срещане онова, което заповяда Моисей; и цялото общество се приближи и застана пред Господа.

Моисей каза: Това е, което Господ заповяда да направите, и Господнята слава ще ви се яви.

Тогава Моисей каза на Аарон: Пристъпи към жертвеника и принеси приноса си за грях и всеизгарянето си, и направи умилостивение за себе си и за народа; принеси и приноса за народа и направи умилостивение за него, както заповяда Господ.

И така, Аарон пристъпи към жертвеника и закла телето на приноса за грях, което беше за него.

А синовете на Аарон му донесоха кръвта; и той, след като натопи пръста си в кръвта и намаза с нея роговете на жертвеника, изля кръвта в подножието на жертвеника;

10 а тлъстината, бъбреците и булото на черния дроб от приноса за грях изгори на жертвеника, както Господ беше заповядал на Моисей.

11 А месото и кожата изгори на огън вън от стана.

12 Закла и всеизгарянето; и синовете на Аарон му поднесоха кръвта, с която поръси жертвеника наоколо.

13 Тогава му донесоха всеизгарянето, къс по къс, с главата; и ги изгори на жертвеника;

14 и изми вътрешностите и краката и ги изгори на жертвеника, върху всеизгарянето.

15 Тогава принесе жертва от името на народа, като взе козела на приноса за грях, който беше от името на народа, закла го и го принесе за грях, както и предишното.

16 И представи всеизгарянето и го принесе според разпоредбите.

17 Принесе и хлебната жертва, взе една шепа от нея и я изгори на жертвеника, освен утринното всеизгаряне.

18 Закла още телето и овена на мирната жертва, която беше от името на народа; и синовете на Аарон му поднесоха кръвта (с която поръси жертвеника наоколо)

19 и тлъстините от телето, а от овена – опашката, тлъстината, която покрива вътрешностите, бъбреците и булото на черния дроб;

20 и като сложиха тлъстините върху гърдите, той изгори тлъстините върху жертвеника.

21 А гръдната част и дясното бедро Аарон полюшна за движим принос пред Господа, според както Моисей беше заповядал.

22 Тогава Аарон повдигна ръцете си към народа и го благослови; и като беше вече принесъл жертвата за грях, всеизгарянето и мирните приноси, слезе.

23 И Моисей и Аарон, като влязоха в шатъра за срещане, при излизането си благословиха народа; и Господнята слава се яви на целия народ.

24 И огън излезе отпред Господа и изпепели всеизгарянето и тлъстините върху жертвеника; и като видя това, целият народ извика силно и падна на земята[1].

Бележки:

  1. 9:24 От евр. на лице.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.