• Търсене

  • Избери Превод


Лука 12

Предпазване от лицемерието

По същото време се събра едно многохилядно множество, дотолкова, че едни други се тъпчеха, и Той почна да говори на учениците Си: Преди всичко, пазете се от фарисейския квас, който е лицемерие.

Няма нищо покрито, което да не се открие, и тайно, което да не се узнае.

Затова, каквото сте говорили в тъмно, ще се чуе на светло; и каквото сте казали на ухо във вътрешните стаи, ще се разгласи от покрива.

А на вас, Моите приятели, казвам: Не се бойте от тези, които убиват тялото и след това не могат нищо повече да направят.

Но ще ви предупредя от кого да се боите: бойте се от Онзи, Който, след като е убил, има власт да хвърля в пъкъла. Да! Казвам ви, от Него да се боите.

Не се ли продават пет врабчета за два асария? И нито едно от тях не е забравено пред Бога.

Но на вас и космите на главата са всички преброени. Не се бойте; вие сте много по-скъпи от врабчета.

И ви казвам: Всеки, който изповяда Мене пред човеците, ще го изповяда и Човешкият Син пред Божиите ангели;

но ако се отрече някой от Мене пред човеците, ще бъде отречен пред Божиите ангели.

10 И на всеки, който би казал дума против Човешкия Син, ще му се прости; но ако някой похули Святия Дух, няма да му се прости.

11 И когато ви заведат в синагогите и пред началствата и властите, не се безпокойте как или какво ще говорите, или какво ще кажете.

12 Защото Святият Дух ще ви научи в същия час какво трябва да кажете.

13 И някой от множеството Му каза: Учителю, кажи на брат ми да раздели с мене наследството.

14 А Той му отговори: Човече, кой Ме е поставил да ви съдя или да решавам делбите ви?

15 И им каза: Внимавайте и се пазете от всяко користолюбие; защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му.

16 И им каза притча: Нивите на един богаташ родиха много плод.

17 Той размишляваше в себе си и си казваше: Какво да правя, защото нямам къде да събера плодовете си?

18 И каза: Ето какво ще направя – ще съборя житниците си и ще построя по-големи, и там ще събера всичкото си зърно и благата си.

19 И ще кажа на душата си: Душо, имаш много блага, натрупани за много години; успокой се, яж, пий и се весели.

20 А Бог му каза: Глупако! Тази нощ ще ти изискат душата; а това, което си приготвил, на кого ще бъде?

21 Така става с този, който събира имот за себе си и не богатее в Бога.

22 Каза още на учениците Си: Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си, какво ще ядете, нито за тялото си, какво ще обличате.

23 Защото животът[1] е повече от храната и тялото – от облеклото.

24 Наблюдавайте враните, че не сеят, нито жънат; те нямат нито скривалище, нито житница, но пак Бог ги храни. Колко по-скъпи сте вие от птиците!

25 И кой от вас може с грижа за себе си да прибави един лакът към ръста си?

26 И така, ако и най-малкото нещо не можете да направите, защо се безпокоите за друго?

27 Гледайте полските лилии как растат; не се трудят, нито предат; но ви казвам, дори Соломон в цялата си слава не се е обличал, както една от тях.

28 И ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, колко повече ще облича вас, маловерци!

29 И така, не търсете какво да ядете и какво да пиете и не се съмнявайте;

30 защото всичко това търсят народите на света; а вашият Отец знае, че се нуждаете от това.

31 Но търсете Божието царство и всичко това ще ви се прибави.

32 Не бой се, малко стадо, защото вашият Отец благоволи да ви даде царството.

33 Продайте имота си и давайте милостиня; направете си кесии, които не се износват, неизчерпаемо съкровище на небесата, където крадец не се приближава, нито молец го изяжда.

34 Защото където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.

Притча за верните слуги

35 Кръстът ви да бъде препасан и светилниците ви запалени;

36 и самите вие да приличате на човеци, които чакат господаря си, когато се върне от сватба, за да му отворят незабавно, щом дойде и похлопа.

37 Блажени онези слуги, чийто господар ги намери будни, когато си дойде; истина ви казвам, че той ще се препаше, ще ги накара да седнат на трапезата и ще дойде да им прислужи.

38 И ако дойде на втора стража или на трета стража и ги намери така, блажени са онези слуги.

39 Но това да знаете, че ако домакинът беше знаел в кой час ще дойде крадецът, щеше да бди и не би оставил да му подкопаят къщата.

40 Бъдете и вие готови; защото в час, когато не мислите за Него, Човешкият Син ще дойде.

41 Тогава Петър каза: Господи, само на нас ли казваш тази притча или на всички?

42 Господ каза: А кой е онзи верен и благоразумен настойник, когото господарят му ще постави над домашните си слуги, за да им дава навреме определената храна?

43 Блажен онзи слуга, чийто господар, когато си дойде, го намери, че прави така.

44 Истина ви казвам, че ще го постави над целия си имот.

45 Но ако онзи слуга каже в сърцето си: Господарят ми се забави, и почне да бие слугите и слугините, да яде, да пие и да се опива,

46 то господарят на онзи слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква, и в час, който не знае, и като го бие тежко, ще определи неговата участ с неверните.

47 И онзи слуга, като е знаел волята на господаря си, но не е приготвил, нито е постъпил по волята му, ще бъде много бит.

48 А онзи, който не е знаел и е направил нещо, което заслужава бой, малко ще бъде бит. И от всеки, на когото много е дадено, много и ще се изисква; и на когото много са поверили, от него повече ще изискват.

Христос – причина за разделение

49 Огън дойдох да хвърля на земята; и какво повече да искам, ако вече се е запалил?

50 Но имам кръщение, с което трябва да се кръстя; и под какво напрежение съм, докато се извърши!

51 Мислите ли, че съм дошъл да дам мир на земята? Не, казвам ви, но по-скоро разделение.

52 Защото отсега нататък петима в една къща ще бъдат разделени, трима срещу двама и двама срещу трима.

53 Ще се разделят баща против син и син против баща; майка против дъщеря и дъщеря против майка; свекърва против снаха си и снаха против свекърва си.

54 Казваше още на множествата: Когато видите облак да се издига от запад, веднага казвате: Дъжд ще вали; и така става.

55 И когато духа южен вятър, казвате: Ще стане жега; и става.

56 Лицемери! Изгледа на земята и на небето знаете да разтълкувате, а това време как не знаете да разтълкувате?

57 А защо самите вие не съдите кое е право?

58 Защото, когато отиваш с противника си да се явиш пред управителя, постарай се по пътя да се разбереш с него, да не би да те закара при съдията и съдията да те предаде на служителя, и той да те хвърли в тъмница.

59 Казвам ти, никак няма да излезеш оттам, докато не изплатиш и последното петаче[2].

Бележки:

  1. 12:23 От гр. душата.
  2. 12:59 Гр. лепта – най-дребната монета.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *