• Търсене

  • Избери Превод


Лука 20

За властта на Исус Христос

И в един от дните, когато Той поучаваше народа в храма и проповядваше благовестието, дойдоха главните свещеници и книжниците със старейшините и Му казаха:

Кажи ни с каква власт правиш това или кой е Онзи, Който Ти е дал тази власт?

И Той им отвърна с думите: Ще ви задам и Аз един въпрос и Ми отговорете:

Йоановото кръщение от небето ли беше или от човеците?

А те разискваха помежду си: Ако кажем: От небето, ще каже: Защо не му повярвахте?

Но ако кажем: От човеците, целият народ ще ни убие с камъни, защото са убедени, че Йоан беше пророк.

И отговориха, че не знаят откъде беше.

Тогава Исус им каза: Нито Аз ви казвам с каква власт правя това.

Притча за злите земеделци

И започна да разказва на народа следната притча: Един човек насади лозе, даде го под наем на земеделци и отиде в чужбина за дълго време.

10 И по време на гроздобера прати един слуга при земеделците, за да му дадат от плода на лозето; но земеделците го биха и го отпратиха празен.

11 Изпрати и друг слуга; а те и него биха, поругаха се над него и го отпратиха празен.

12 Изпрати и трети; но те и него нараниха и изхвърлиха.

13 Тогава стопанинът на лозето каза: Какво да направя? Ще изпратя любимия си син; може него да почетат.

14 Но земеделците, като го видяха, разискваха помежду си: Този е наследникът; нека го убием, за да стане наследството наше.

15 Изхвърлиха го вън от лозето и го убиха. И така, какво ще направи с тях стопанинът на лозето?

16 Ще дойде и ще погуби тези земеделци, и ще даде лозето на други. А като чуха това, казаха: Дано не бъде!

17 А той ги погледна и каза: Тогава какво значи това, което е писано:

„Камъкът, който отхвърлиха зидарите,
Той стана глава на ъгъла“?

18 Всеки, който падне върху този камък, ще се разбие, а върху когото падне, ще го смаже.

19 И в същия час книжниците и главните свещеници се опитаха да Го хванат[1], защото разбраха, че Той каза тази притча против тях, но се бояха от народа.

За плащането на данък на императора

20 И като Го наблюдаваха, пратиха съгледвачи, които се преструваха, че са праведни, за да уловят някоя Негова дума така, че да Го предадат на началството и на властта на управителя.

21 И те Го запитаха, като казваха: Учителю, знаем, че право говориш и учиш, и у Тебе няма лицеприятие, но учиш Божия път според истината;

22 право ли е за нас да даваме данък на Цезаря или не?

23 А Той разбра лукавството им и им каза:

24 Покажете ми един динарий. Чий образ и надпис има? Те отговориха: На Цезаря.

25 А Той каза: Тогава отдавайте цезаревото на Цезаря, а Божието на Бога.

26 И не можаха да уловят нищо в думите Му пред народа; и зачудени на отговора Му, млъкнаха.

За възкресението на мъртвите

27 Тогава се приближиха някои от садукеите, които твърдят, че няма възкресение, и Го запитаха:

28 Учителю, Моисей ни е писал: „Ако умре на някого брат му, който е женен, но е бездетен, брат му да вземе жената и да въздигне потомство на брат си.“

29 А имаше седем братя; и първият взе жена и умря бездетен.

30 И вторият, и третият я взеха;

31 така също и седемте я взеха и умряха, без да оставят деца.

32 А после умря и жената.

33 И така, при възкресението на кого от тях ще бъде жена, защото и седемте я имаха за жена?

34 А Исус им каза: Човеците на този свят се женят и се омъжват;

35 а онези, които се удостоят да достигнат онзи свят и възкресението от мъртвите, нито се женят, нито се омъжват.

36 И не могат вече да умрат, понеже са равни на ангелите; и като участници във възкресението са синове на Бога.

37 А че мъртвите биват възкресени, това и Моисей показа в мястото, където писа за бодливия храст, когато нарече Господа „Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов“.

38 Но Той не е Бог на мъртвите, а на живите; защото за Него всички са живи.

39 А някои от книжниците отговориха: Учителю, Ти добре каза.

40 Защото не смееха вече за нищо да Го попитат.

41 Исус ги попита: Как така казват, че Христос е Давидов син?

42 Защото сам Давид казва в книгата на псалмите:

„Каза Господ на моя Господ:
Седи отдясно на Мене,
43 докато положа враговете Ти за Твое подножие.“

44 И така, Давид Го нарича Господ; тогава как е Негов син?

45 И когато целият народ слушаше, Той каза на учениците Си:

46 Пазете се от книжниците, които обичат да ходят в дълги одежди и обичат поздрави по пазарите, първите места в синагогите и първите столове по угощенията,

47 които изпояждат домовете на вдовиците и за показ принасят дълги молитви. Те ще получат по-голямо осъждане.

Бележки:

  1. 20:19 От гр. да сложат ръце на него.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.