• Търсене

  • Избери Превод


Малахия 1

Божията любов към Израил

1 Господнето слово, изявено на Малахия за Израил:

Аз ви възлюбих, казва Господ;
а вие казвате: По какво се вижда, че си ни възлюбил?
Не беше ли Исав брат на Яков? – казва Господ;
но Аз възлюбих Яков,
а Исав намразих
и направих горите му да запустеят
и наследството му да бъде за чакалите на пустинята.
И ако Едом каже: Ние станахме бедни,
но ще съградим отново запустелите места,
то така казва Господ на Силите:
Те ще съградят, но Аз ще съборя;
и ще се нарекат нечестива страна
и народ, против който Господ негодува винаги.
Очите ви ще видят това и ще кажете:
Господ е велик и отвъд Израилевите предели.

Греховете на свещениците

Син почита баща си
и слуга – господаря си;
и така, ако съм Аз баща, къде е почитта към Мен?
И ако съм Господар, къде е страхът от Мен? –
казва Господ на Силите на вас,
свещеници, които презирате името Ми.
Но вие казвате: В какво показахме презрение към името Ти?
Принасяте осквернен хляб на жертвеника Ми.
Но вие казвате: С какво Те осквернихме?
С това, че казвате:
Трапезата Господня е за презиране.
Когато принесете сляпо животно за жертва, казвате, че не било лошо.
И когато принесете куцо или болно, пак не било лошо!
Принеси го сега на началника си;
ще бъде ли благоразположен към тебе,
ще те приеме ли? –
казва Господ на Силите.
И сега, помолете се на Бога, за да се смили над нас;
понеже това зло е ставало чрез вас,
ще ви приеме ли? –
казва Господ на Силите.
10 Дано някой от вас да затвори вратата на храма,
за да не палите огън на жертвеника Ми напразно!
Аз не благоволя към вас,
казва Господ на Силите,
нито ще приема принос от ръката ви.
11 Защото от изгрева на слънцето до залеза му
името Ми ще бъде велико между народите
и на всяко място ще се принася на името Ми тамян
и чист принос.
Защото Моето име ще бъде велико между народите,
казва Господ на Силите;
12 но вие го осквернявате, като казвате:
Трапезата Господня е скверна
и това, което тя ни доставя, ястието от нея, е за презиране.
13 Казвате още: Ето, каква досада е тя!
И я презирате, казва Господ на Силите,
като докарвате грабнатото, куцото и болното.
Такъв принос като принасяте,
да го приема ли от ръцете ви? – казва Господ.
14 Затова проклет да бъде измамникът,
който, като има в стадото си мъжко
и прави оброк, жертва на Господа нещо с недостатък;
защото Аз съм велик Цар,
казва Господ на Силите,
и името Ми е страшно между народите.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.