• Търсене

  • Избери Превод


Марк 1

Проповедта на Йоан Кръстител

Началото на благовестието на Исус Христос, Божия Син;

както е писано в книгата на пророк Исая:

„Ето, Аз изпращам пред лицето Ти вестителя Си,
който ще устрои Твоя път;
глас на един, който вика в пустинята:
Пригответе пътя за Господа.
Прави направете пътеките за Него.“

Йоан дойде, като кръщаваше в пустинята и проповядваше кръщение на покаяние за опрощаване на греховете.

И излизаха при него цялата Юдейска страна и всички жители на Йерусалим и бяха кръщавани от него в реката Йордан, като изповядваха греховете си.

А Йоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си и се хранеше с акриди и див мед.

И като проповядваше, казваше: След мене иде Онзи, Който е по-силен от мене, на Когото не съм достоен да се наведа и развържа ремъка на сандалите Му.

Аз ви кръщавам с вода, а Той ще ви кръсти със Святия Дух.

Кръщението на Исус Христос и изкушението

И в онези дни дойде Исус от Назарет Галилейски и бе кръстен от Йоан в Йордан.

10 След като излезе веднага от водата, видя, че се разтварят небесата и че Духът като гълъб слиза на Него.

11 И дойде глас от небесата: Ти си Моят възлюбен Син; в Теб е Моето благоволение.

12 И веднага Духът Го закара в пустинята.

13 Той беше в пустинята четиридесет дни, изкушаван от Сатана, и беше със зверовете; а ангелите Му служеха.

Начало на служението на Исус Христос и призоваването на първите апостоли

14 А след като Йоан бе предаден на властта, Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, като казваше:

15 Времето се изпълни и Божието царство наближи; покайте се и повярвайте в благовестието.

16 А когато минаваше край Галилейското езеро[1], видя Симон и брата на Симон Андрей, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари.

17 Исус им каза: Вървете след Мен и Аз ще ви направя ловци на човеци.

18 И те веднага оставиха мрежите и отидоха след Него.

19 Като отмина малко, видя Яков Зеведеев и брат му Йоан, които също бяха в лодката си и кърпеха мрежите.

20 И веднага ги повика; те оставиха баща си Зеведей в лодката с надничарите и отидоха след Него.

21 И дойдоха в Капернаум. И още в първата събота Исус влезе в синагогата и поучаваше.

22 А те се чудеха на учението Му; защото ги поучаваше като Един, Който има власт, а не като книжниците.

23 И скоро след това в синагогата им дойде човек с нечист дух, който извика:

24 Остави ни! Какво общо имаш Ти с нас, Исусе Назарянино? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам Те Кой си – Святият Божий.

25 Но Исус го смъмра, като каза: Млъкни и излез от него!

26 Тогава нечистият дух, като го хвърли в гърчове, изкрещя със силен глас и излезе от него.

27 И всички се смаяха и започнаха да разискват помежду си: Какво е това? Едно ново учение! С власт заповядва и на нечистите духове и те Му се покоряват!

28 И слухът за Него се разнесе скоро навред по цялата Галилейска област.

Излекуването на тъщата на Петър и на други болни

29 И щом излязоха от синагогата, дойдоха с Яков и Йоан в къщата на Симон и Андрей.

30 А Симоновата тъща лежеше болна от треска; и веднага Му казаха за нея.

31 Той се приближи и като я хвана за ръка, я вдигна; и веднага треската я остави и тя им прислужваше.

32 А като се свечери, когато залезе слънцето, доведоха при Него всички болни и обладани от бесове.

33 И целият град се събра пред вратата.

34 И Той изцели мнозина, които страдаха от разни болести, и изгони много бесове; и не позволяваше на бесовете да говорят, понеже Го познаваха.

35 И на сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе, и отиде в уединено място, и там се молеше.

36 А Симон и онези, които бяха с Него, изтичаха след Него.

37 И като Го намериха, казаха Му: Всички Те търсят.

38 А Той им каза: Да идем другаде в близките градчета и там да проповядвам; защото затова съм излязъл.

39 И влизаше в синагогите им по цяла Галилея, като проповядваше и изгонваше бесовете.

40 И дойде при Него един прокажен и Му се молеше, коленичил пред Него, с думите: Ако искаш, можеш да ме очистиш.

41 А Той се смили, простря ръка и се допря до него, и му каза: Искам, бъди очистен.

42 И веднага проказата го остави и той стана чист.

43 Исус веднага го отпрати и го предупреди строго, като му каза:

44 Гледай да не кажеш нищо на никого; но за свидетелство на тях иди и се покажи на свещеника и дай принос за очистването си това, което е заповядал Моисей.

45 А той, като излезе, започна да разгласява много и да разнася за станалото, така че Исус не можеше вече да влезе явно в някой град, но стоеше навън в уединени места; и при Него идваха отвсякъде.

Бележки:

  1. 1:16 От гр. море. И така навсякъде в това Евангелие.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *