• Търсене

  • Избери Превод


Марк 7

Порицание на фарисеите

Около Исус се събраха фарисеите и някои от книжниците, които бяха дошли от Йерусалим

и бяха видели, че някои от учениците Му ядат хляб с нечисти ръце, т. е. немити.

(Защото фарисеите и всички юдеи, като държат преданието на старейшините, не ядат, без да си умият ръцете до лактите;

и когато се връщат от пазар, не ядат, преди да са се очистили. Има и много други неща, които са приели да спазват – измивания на чаши, глинени и медни съдове и легла.)

И така, фарисеите и книжниците Го запитаха: Защо Твоите ученици не вървят по преданието на старейшините, а ядат хляб с нечисти ръце?

А Той им каза: Добре е пророкувал Исая за вас, лицемерите, както е писано:

„Този народ Ме почита с устните си,
но сърцето им стои далеч от Мен.
Обаче напразно Ме почитат,
като преподават за поучение човешки заповеди.“

Вие оставяте Божията заповед и държите човешкото предание, измивания на стомни и чаши; и правите много други неща.

И им каза: Хубаво! Вие осуетявате Божията заповед, за да спазите своето предание!

10 Защото Моисей каза: „Почитай баща си и майка си“, и: „Който злослови баща или майка, непременно да се умъртви.“

11 Но вие казвате: Ако каже човек на баща си или на майка си: Това мое имане, с което би могъл да си помогнеш, е курбан, което значи подарено на Бога,

12 вие не го оставяте вече да направи нищо за баща си или за майка си.

13 И така осуетявате Божието слово заради вашето предание, което вие сте предали, и вършите много такива неща, подобни на това.

Кое прави човека нечист

14 И пак повика народа и им каза: Слушайте Ме всички и разбирайте.

15 Няма нищо извън човека, което, като влиза в него, да може да го оскверни; но тези неща, които излизат от него, те оскверняват човека.

16 Ако има някой уши да слуша, нека слуша.

17 И като остави народа и влезе в къщи, учениците Му Го попитаха за притчата.

18 А Той им отвърна: Нима и вие сте така неразсъдливи? Не разбирате ли, че нищо, което влиза в човека отвън, не може да го оскверни?

19 Защото не влиза в сърцето му, а в корема и се изхвърля отзад. (Като каза това, Той направи всички ястия чисти.)

20 Каза още: Което излиза от човека, то осквернява човека.

21 Защото отвътре, от сърцето на човеците, излизат зли помисли, блудства, кражби, убийства,

22 прелюбодейства, користолюбие, нечестие, коварство, сладострастие, лукаво око, хулене, гордост, безумство.

23 Всички тези зли неща излизат отвътре и оскверняват човека.

Вярата на една езичница

24 И като стана оттам, отиде в Тирските и Сидонските земи; и влезе в една къща и не искаше никой да знае къде е Той; но не можа да се укрие.

25 А веднага чу за Него една жена, чиято малка дъщеря имаше нечист дух, и тя дойде и падна пред нозете Му.

26 (Жената беше гъркиня, родом сирофиникийка.) И Му се молеше да изгони нечистия дух от дъщеря ѝ.

27 А Исус ѝ каза: Оставѝ да се наситят децата; защото не е прилично да се вземе хлябът на децата и да се даде на кученцата.

28 А тя Му отговори: Така е, Господи, но и кученцата под трапезата ядат от трохите, които падат от децата.

29 И Той ѝ каза: За тази дума – иди си; бесът излезе от дъщеря ти.

30 И като си отиде у дома, жената намери детето легнало на постелката и бесът беше излязъл.

Изцеление на глухонемия

31 След като излезе пак из Тирските земи, Исус дойде през Сидон към Галилейското езеро, като прекосяваше пределите на Десетоградие.

32 И доведоха при Него един глух и заекващ човек и Му се помолиха да положи ръка на него.

33 Исус, като го отведе от народа насаме, втъкна пръстите Си в ушите му и като плюна, докосна се до езика му;

34 и погледна към небето, въздъхна и му каза: Еффата, което значи: Отворѝ се.

35 И ушите му се отвориха и връзката на езика му се развърза, и той говореше чисто.

36 И Исус им заръча на никого да не кажат това; но колкото повече им заръчваше, толкова повече те го разгласяваха;

37 защото се чудеха твърде много и казваха: Всичко върши отлично; и глухите прави да чуват, и немите да говорят.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *