• Търсене

  • Избери Превод


Матей 1

Родословието на Исус Христос

1 Родословието на Исус Христос, син на Давид, син на Авраам.

2 От Авраам се роди Исаак; от Исаак се роди Яков; от Яков се родиха Юда и братята му;

3 от Юда се родиха Фарес и Зара от Тамар; от Фарес се роди Есрон; от Есрон се роди Арам;

4 от Арам се роди Аминадав; от Аминадав се роди Наасон; от Наасон се роди Салмон;

5 от Салмон се роди Вооз от Рахав; от Вооз се роди Овид от Рут; от Овид се роди Есей;

6 а от Есей се роди цар Давид. На Давид се роди Соломон от Уриевата жена;

7 от Соломон се роди Ровоам; от Ровоам се роди Авия; от Авия се роди Аса;

8 от Аса се роди Йосафат; от Йосафат се роди Йорам; от Йорам се роди Озия;

9 от Озия се роди Йотам; от Йотам се роди Ахаз; от Ахаз се роди Езекия;

10 от Езекия се роди Манасия; от Манасия се роди Амон; от Амон се роди Йосия;

11 а от Йосия се родиха Йехония и братята му по времето на преселението във Вавилон.

12 А след преселението във Вавилон: от Йехония се роди Салатиил; от Салатиил се роди Зоровавел;

13 от Зоровавел се роди Авиуд; от Авиуд се роди Елиаким; от Елиаким се роди Азор;

14 от Азор се роди Садок; от Садок се роди Ахим; от Ахим се роди Елиуд;

15 от Елиуд се роди Елеазар; от Елеазар се роди Матан; от Матан се роди Яков;

16 а от Яков се роди Йосиф, мъжът на Мария, от която се роди Исус, Който се нарича Христос[1].

17 И така, всички родове от Авраам до Давид са четиринадесет; от Давид до преселението във Вавилон – четиринадесет рода; и от преселението във Вавилон до Христос – четиринадесет рода.

18 А рождението на Исус Христос стана така: след като майка Му Мария беше сгодена за Йосиф, още преди да се бяха събрали, оказа се, че тя е заченала от Святия Дух.

19 А мъжът Йосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно.

20 Но когато намисли това, ето, ангел от Господа му се яви насън и каза: Йосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото заченатото в нея е от Святия Дух.

21 Тя ще роди Син, Когото ще наречеш Исус; защото Той е, Който ще спаси народа Си от греховете му.

22 А всичко това стана, за да се сбъдне изреченото от Господа чрез пророка, който казва:

24 И така, Йосиф, като стана от сън, направи, както му заповяда ангелът от Господа, и взе жена си;

25 но не я познаваше, докато тя роди първородния си син; и Го нарече Исус.

Бележки:

  1. 1:16 От гр. Помазаник, или евр. Месия.
  2. 1:21 Спасител; Йешуа – Господ е спасение.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *