• Търсене

  • Избери Превод


Матей 10

Призоваване на дванадесетте ученици

И като повика дванадесетте Си ученици, даде им власт над нечистите духове – да ги изгонват и да изцеляват всякаква болест и всякаква немощ.

А ето имената на дванадесетте апостоли: първият – Симон, който се нарича Петър, и Андрей, неговият брат; Яков Зеведеев и Йоан, неговият брат;

Филип и Вартоломей; Тома и Матей бирникът; Яков Алфеев и Тадей;

Симон Ханаанец[1] и Юда Искариотски, който Го предаде.

Тези дванадесет души Исус изпрати и им заповяда: Не отивайте при езичниците и в самарянски град не влизайте;

но по-добре вървете при изгубените овце от Израилевия дом.

И като отивате, проповядвайте, като казвате: Небесното царство наближи.

Болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте; даром сте приели, даром давайте.

Не вземайте нито злато, нито сребро, нито медна монета в пояса си,

10 нито торба за път, нито две ризи, нито обувки, нито тояга; защото работникът заслужава своята прехрана.

11 И в който и да било град или село, като влезете, разпитвайте кой в него е достоен и там оставайте, докато си отидете.

12 Когато влизате в дома, поздравявайте хората в него.

13 И ако домът бъде достоен, нека дойде в него вашият мир; но ако не бъде достоен, мирът ви нека се върне към вас.

14 И ако някой не ви приеме, нито послуша думите ви, когато излизате от дома му или от онзи град, отърсете праха от краката си.

15 Истина ви казвам: По-леко ще бъде наказанието на содомската и гоморската земя в деня на съда, отколкото на онзи град.

16 Ето, Аз ви изпращам като овце между вълци; и така, бъдете разумни като змиите и незлобливи като гълъбите.

17 И се пазете от човеците, защото ще ви предават на съдилища и в синагогите си ще ви бият.

18 Да! И пред управители и царе ще ви извеждат заради Мене, за да свидетелствате на тях и на народите.

19 А когато ви предадат, не се безпокойте как или какво да говорите, защото в същия час ще ви се даде какво да говорите.

20 Защото не сте вие, които говорите, но Духът на вашия Отец, Който говори чрез вас.

21 Брат брата ще предаде на смърт и баща – детето; и деца ще се надигнат против родителите си и ще ги умъртвят.

22 Ще бъдете мразени от всички заради Моето име; а който устои докрай, той ще бъде спасен.

23 А когато ви гонят от този град, бягайте в другия; защото истина ви казвам: Няма да обходите докрай Израилевите градове, докато дойде Човешкият Син.

24 Ученикът не е по-горен от учителя си, нито слугата е по-горен от господаря си.

25 Достатъчно е за ученика да бъде като учителя си и за слугата – като господаря си. Ако стопанина на дома нарекоха Веелзевул[2], то колко повече домашните му!

26 И така, не се бойте от тях, защото няма нищо покрито, което да не се открие, и нищо тайно, което да не се узнае.

27 Това, което ви говоря в тъмно, кажете го на светло; и което чуете на ухо, прогласете го от покрива.

28 Не се бойте от онези, които убиват тялото, а душата не могат да убият; но по-скоро се бойте от онзи, който може и душа, и тяло да погуби в пъкъла.

29 Не се ли продават две врабчета за един асарий? И пак нито едно от тях няма да падне на земята без волята на вашия Отец.

30 А на вас и космите на главата са всички преброени.

31 Затова, не бойте се, вие сте много по-ценни от врабчетата.

32 И така, всеки, който изповяда Мене пред човеците, ще го изповядам и Аз пред Моя Отец, Който е на небесата.

33 Но всеки, който се отрече от Мене пред човеците, ще се отрека и Аз от него пред Моя Отец, Който е на небесата.

34 Да не мислите, че дойдох да донеса мир на земята; не дойдох да донеса мир, а меч.

35 Защото дойдох да настроя човек против баща му, дъщеря против майка и снаха против свекърва;

36 и неприятели на човека ще бъдат домашните му.

37 Който обича баща или майка повече от Мене, не е достоен за Мен; и който обича син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мен;

38 и който не вземе кръста си и не върви след Мене, не е достоен за Мене.

39 Който намери живота си, ще го изгуби; и който изгуби живота си заради Мене, ще го намери.

40 Който приема вас, Мене приема; и който приема Мене, приема Този, Който Ме е пратил.

41 Който приема пророк в името на пророк, награда на пророк ще получи; и който приема праведник в името на праведник, награда на праведник ще получи.

42 И който напои един от тези, малките, само с чаша студена вода, в името на ученик, истина ви казвам, никак няма да изгуби наградата си.

Бележки:

  1. 10:4 Или: Зелот.
  2. 10:25 Т.е. Ваал-Зевул, една от титлите на финикийското божество Ваал.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *