• Търсене

  • Избери Превод


Матей 11

Свидетелството на Исус Христос за Йоан

А Исус, когато свърши наставленията Си към дванадесетте Си ученика, замина оттам да поучава и проповядва по градовете им.

А Йоан, като чу в тъмницата за делата на Христос, прати неколцина от учениците си да Му кажат:

Ти ли си Онзи, Който има да дойде, или друг да очакваме?

Исус им отговори: Идете, съобщете на Йоан това, което чувате и виждате:

Слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват; мъртви биват възкресени и на сиромасите се проповядва благовестието.

И блажен онзи, който не се съблазнява в Мен.

И когато те си отиваха, Исус започна да говори на народа за Йоан: Какво излязохте да видите в пустинята? Тръстика ли, от вятър разлюлявана?

Но какво излязохте да видите? Човек, облечен в меки дрехи? Ето, тези, които носят меки дрехи, са в царски дворци.

Но защо излязохте? Пророк ли да видите? Да, казвам ви, и повече от пророк.

10 Защото този е, за когото е писано:

„Ето, Аз изпращам вестителя Си пред Твоето лице,
който ще устрои пътя Ти пред Теб.“

11 Истина ви казвам: Между родените от жени не се е издигнал по-голям от Йоан Кръстител; обаче, най-малкият в небесното царство е по-голям от него.

12 А от дните на Йоан Кръстител досега небесното царство насила се взема и които се насилят, го грабват.

13 Защото всички пророци и законът пророкуваха до Йоан;

14 и ако искате да го приемете, този е Илия, който имаше да дойде.

15 Който има уши да слуша, нека слуша.

16 А на какво да оприлича това поколение? То прилича на деца, които седят по пазарите и викат на другарите си:

17 Свирихме ви и не играхте; жалеехме и не плакахте.

18 Защото дойде Йоан, който нито ядеше, нито пиеше; и казват: Бяс има.

19 Дойде Човешкият Син, Който яде и пие, и казват: Ето човек лаком и винопиец, приятел на бирниците и на грешниците! Но пак мъдростта се оправдава от делата си.

Горко на непокаялите се градове

20 Тогава започна да укорява градовете, където се извършиха повечето от Неговите велики дела, за това, че не се покаяха:

21 Горко ти, Хоразине! Горко ти, Витсаидо! Защото ако бяха се извършили в Тир и Сидон великите дела, които се извършиха у вас, те отдавна биха се покаяли във вретище и пепел.

22 Но, казвам ви, на Тир и Сидон наказанието ще бъде по-леко в деня на съда, отколкото на вас.

23 И ти, Капернауме, до небесата ли ще се издигнеш? До ада ще слезеш! Защото ако бяха се извършили в Содом великите дела, които се извършиха в тебе, той и до днес би останал.

24 Но, казвам ви, че в съдния ден наказанието на Содомската земя ще бъде по-леко, отколкото на тебе.

Отец се открива чрез Сина

25 В онова време Исус продължи да говори и каза: Благодаря Ти, Отче, Господи на небето и на земята, защото си укрил това от мъдрите и разумните, а си го открил на невръстните.

26 Да, Отче, защото така Ти се видя благоугодно.

27 Всичко Ми е предадено от Моя Отец; и освен Отца никой не познава Сина; нито познава някой Отца освен Сина и онзи, на когото Синът би благоволил да Го открие.

28 Елате при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.

29 Вземете Моето иго върху себе си и се научете от Мене; защото съм кротък и смирен по сърце; и ще намерите покой на душите си.

30 Защото Моето иго е благо и Моето бреме е леко.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *