• Търсене

  • Избери Превод


Матей 28

Възкресението на Исус Христос

А като мина съботата, на разсъмване в първия ден от седмицата дойдоха Мария Магдалена и другата Мария да видят гроба.

И, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка и седна на него.

Изгледът му беше като светкавица и облеклото му бяло като сняг.

И в страха си от него стражарите трепереха и станаха като мъртви.

А ангелът проговори на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпънатия Исус.

Няма Го тук; защото възкръсна, както и каза. Елате и вижте мястото, където е лежал Господ.

Идете бързо да кажете на учениците Му, че е възкръснал от мъртвите. И, ето, Той отива преди вас в Галилея; там ще Го видите; ето, казах ви.

И те излязоха бързо от гроба със страх и голяма радост и се завтекоха да известят на учениците Му.

И, ето, Исус ги срещна и каза: Здравейте! А те се приближиха и се хванаха за нозете Му, и Му се поклониха.

10 Тогава Исус им каза: Не бойте се. Идете и кажете на братята Ми да идат в Галилея и там ще Ме видят.

11 Когато те отидоха, ето, някои от стражата дойдоха в града и известиха на главните свещеници всичко, което беше станало.

12 А те, след като се събраха със старейшините и се съвещаваха, дадоха на войниците доста пари и казаха:

13 Кажете, че учениците Му дойдоха през нощта и Го откраднаха, когато ние спяхме.

14 И ако за това стигне слух до управителя, ние ще го убедим че сте невинни, и ще ви избавим от неприятности.

15 А те взеха парите и постъпиха, както бяха научени. И това, което те казаха, се разнесе между юдеите и продължава даже и до днес.

Заветът на възкръсналия Исус Христос към учениците Му

16 А единадесетте ученика отидоха в Галилея, на хълма, където Исус им беше посочил.

17 И като Го видяха, поклониха Му се; а някои се усъмниха.

18 Тогава Исус се приближи към тях и заговори: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята.

19 И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги кръщавайте в името на Отца и Сина, и Святия Дух,

20 като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И, ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *