• Търсене

  • Избери Превод


Неемия 11

Новите жители на Йерусалим и на другите градове

1 Първенците на народа се заселиха в Йерусалим; а останалите от народа хвърлиха жребий, за да доведат един от десет души да се засели в Йерусалим, в святия град, а деветте части от населението – в другите градове.

И народът благослови всички онези хора, които доброволно предложиха себе си да се заселят в Йерусалим.

А ето главните мъже от областта, които се заселиха в Йерусалим (а в Юдейските градове се заселиха, всеки в притежанието си в градовете им, Израил, свещениците, левитите, нетинимите и потомците на Соломоновите слуги);

в Йерусалим се заселиха някои от Юдовите синове и от Вениаминовите синове.От Юдовите синове: Атайя, син на Озия, син на Амария, син на Сафатия, син на Маалалеил, от Фаресовите потомци;

и Маасия, син на Варух, син на Холозея, син на Азайя, син на Адайя, син на Йоярив, син на Захария, син на Силония.

Всички Фаресови потомци, които се заселиха в Йерусалим, бяха четиристотин шестдесет и осем храбри мъже.

А Вениаминовите синове бяха следните: Салу, син на Месулам, син на Йоад, син на Федайя, син на Колайя, син на Маасия, син на Итиил, син на Исая;

и с тях Гавай и Салай; деветстотин двадесет и осем души.

Йоил, Зехриевият син, беше надзирател над тях, а Юда, Сенуиният син, беше втори над града.

10 От свещениците: Едайя, Йояривовият син, Яхин,

11 Серайя, син на Хелкия, син на Месулам, син на Садок, син на Мерайот, син на управителя на Божия дом Ахитов;

12 и братята им, които вършеха работата на дома; осемстотин двадесет и двама души; и Адайя, син на Ероам, син на Фелалия, син на Амсия, син на Захария, син на Пасхор, син на Мелхия;

13 и братята му, началници на бащини домове; двеста четиридесет и двама души; и Амасай, син на Азареил, син на Аазая, син на Месилемот, син на Емир;

14 и братята им, силни и храбри мъже, сто двадесет и осем души; а Завдиил, син на Гедолим, беше надзирател над тях.

15 А от левитите: Семая, син на Асув, син на Азрикам, син на Асавия, син на Вуний;

16 и Саветай и Йозавад, от левитските началници, бяха над външните работи на Божия дом.

17 И Матания, син на Михей, син на Завдий, син на Асаф, който ръководеше славословието при молитвата, и Ваквукия, който беше вторият между братята си; и Авда, син на Самуя, син на Галал, син на Едутун.

18 Всички левити в святия град бяха двеста осемдесет и четири души.

19 А вратарите: Акув, Талмон и братята им, които пазеха портите, бяха сто седемдесет и двама души.

20 А останалите от Израил, свещениците и левитите, бяха по всичките Юдейски градове, всеки в наследството си.

21 Нетинимите се заселиха в Офил; а Сиха и Гесфа бяха над нетинимите.

22 А надзирателят на левитите в Йерусалим беше Озий, син на Вания, син на Асавия, син на Матания, син на Михей, от Асафовите потомци, певците, над работата на Божия дом.

23 Защото имаше царска заповед за тях и определен дял за певците според нуждата на всеки ден.

24 Петайя, син на Месизавеил, от потомците на Юдовия син Зара, беше помощник на царя във всичко, което се отнасяше до народа.

25 А колкото до селата с нивите им, някои от Юдовите синове се заселиха в Кириат-арва и селата му, в Девон и селата му, и в Кавсеил и селата му,

26 и в Иисуя, Молада, Вет-фелет,

27 Асар-суал, Вирсавее и селата му,

28 в Сиклаг, Мекона и селата му,

29 в Ен-римон, Сарая, Ярмут,

30 Заноя, Одолам и селата им, в Лахис и полетата му, и в Азика и селата му. Така се заселиха от Вирсавее до Еномовата долина.

31 А Вениаминовите синове се заселиха от Гава нататък, в Михмас, Гайя, Ветил и селата му,

32 в Анатот, Ноб, Анания,

33 Асора, Рама, Гетаим,

34 Адид, Севоим, Невалат,

35 Лод, Оно и в долината на дърводелците.

36 А някои отреди от левитите се заселиха в Юда и във Вениамин.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *