• Търсене

  • Избери Превод


Притчи 1

УВОД

Притчите – мъдрост и поука

1 Притчи на Давидовия син Соломон, Израилев цар,
записани, за да познае някой мъдрост и поука,
за да разбере благоразумни думи,
за да приеме поука за мъдро постъпване
в правда, правосъдие и справедливост,
за да се даде остроумие на простите,
знание и разсъждение на младежа,
за да слуша мъдрият и да стане по-мъдър,
и за да достигне разумният здрави съвети,
за да се разбират притча и иносказание,
изреченията на мъдрите и гатанките им.
Страхът от Господа е начало на[1] мъдростта;
но безумните презират мъдростта и поуката.

Съвет към младите хора

Сине мой, слушай поуката на баща си
и не отхвърляй наставлението[2] на майка си,
защото те ще бъдат благодатен венец за главата ти
и огърлица около шията ти.
10 Сине мой, ако грешните те прилъгват,
не се съгласявай!
11 Ако кажат: Ела с нас,
нека поставим засада за кръвопролитие,
нека причакаме без причина невинния,
12 както адът нека ги погълнем живи,
даже съвършените, като онези, които слизат в рова,
13 ще намерим всякакъв скъпоценен имот,
ще напълним къщите си с плячка,
14 ще хвърлиш жребия си като един от нас,
една кесия ще имаме всички, –
15 сине мой, не ходи на път с тях,
въздържай крака си от пътеката им,
16 защото техните крака тичат към злото
и бързат да проливат кръв.
17 Защото напразно се разтяга мрежа
пред очите на каквато и да било птица.
18 И тези поставят засада против своята си кръв,
причакват собствения си живот.
19 Такива са пътищата на всеки сребролюбец:
сребролюбието отнема живота на завладените от него.

Призивът на мъдростта

20 Превъзходната мъдрост прогласява по улиците,
издига гласа си по площадите,
21 вика по главните места на пазарите,
при входовете на портите,
възвестява из града думите си:
22 Глупави, докога ще обичате глупостта?
Присмивателите докога ще се наслаждават на насмешките си
и безумните ще мразят знанието?
23 Обърнете се при изобличението ми.
Ето, аз ще излея духа си на вас,
ще ви направя да разберете словата ми.
24 Понеже аз виках, а вие отказахте да слушате,
понеже протягах ръката си, а никой не внимаваше,
25 но отхвърлихте съвета ми
и не приехте изобличението ми –
26 то и аз ще се смея на вашето бедствие,
ще се присмея, когато ви нападне страхът,
27 когато ви нападне страхът – като опустошителна буря,
и бедствието ви се устреми като вихрушка,
когато скръб и мъка ви нападнат,
28 тогава те ще призоват, но аз няма да отговоря,
ревностно ще ме търсят, но няма да ме намерят.
29 Понеже намразиха знанието
и не разбраха страха от Господа,
30 не приеха съвета ми
и презряха цялото ми изобличение,
31 затова ще ядат от плодовете на своя си път
и ще се наситят от своите си измислици.
32 Защото глупавите ще бъдат умъртвени
от собственото си отстъпване
и безумните ще бъдат погубени от своето си безгрижие.
33 А всеки, който ме слуша, ще живее в безопасност
и ще бъде спокоен, без да се бои от зло.

Бележки:

  1. 1:7 Или: главна част от.
  2. 1:8 От евр. закона.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *