• Търсене

  • Избери Превод


Псалми 103

Възхвала на Божията милост

1 Давидов псалом.

Благославяй, душо моя, Господа,
и всичко, което е вътре в мене, нека хвали святото Му име.
Благославяй, душо моя, Господа,
и не забравяй нито едно от всичките Му благодеяния.
Той е, Който прощава всичките ти беззакония,
изцелява всичките ти болести;
Който изкупва от рова живота ти,
венчава те с милосърдие и благи милости;
Който насища с блага̀ душата[a] ти,
така че младостта ти се подновява като на орел.
Господ извършва правда и правосъдие
за всички угнетявани.
Направи Моисей да познае пътищата Му
и израилтяните – делата Му.
Жалостив и милостив е Господ,
дълготърпелив и многомилостив.
Няма да изобличава винаги,
нито ще държи гняв довека.
10 Не е постъпил с нас според греховете ни,
нито ни е въздал според беззаконието ни.
11 Защото колкото е високо небето от земята,
толкова голяма е милостта Му към онези, които се боят от Него,
12 колкото отстои изток от запад,
толкова е отдалечил от нас престъпленията ни.
13 Както баща жали децата си,
така Господ жали онези, които се боят от Него.
14 Защото Той познава нашето естество,
помни, че ние сме пръст.
15 Дните на човека са като трева;
като полски цвят, така цъфти.
16 Защото, като преминава вятърът над него и, ето, вече го няма,
и мястото му не го познава вече.
17 А милостта на Господа е отвека и довека върху онези,
които се боят от Него,
и правдата Му – върху внуците
18 на онези, които пазят завета Му
и помнят заповедите Му, за да ги изпълняват.
19 Господ е поставил престола Си на небето;
и Неговото царство владее над всичко.
20 Благославяйте Господа вие, ангели Негови,
мощни със сила, които изпълнявате словото Му,
като слушате гласа на словото Му.
21 Благославяйте Господа, всички Негови войнства,
Негови служители, които изпълнявате волята Му.
22 Благославяйте Господа, всички Негови дела,
на всяко място на владението Му.
Благославяй, душо моя, Господа.

Бележки:

  1. 103:5 От евр. украшението.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *