• Търсене

  • Избери Превод


Псалми 106

Божията милост към Неговия народ

1 Алилуя. Славете Господа, защото е благ.
Защото Неговата милост трае довека.
Кой може да изкаже великите дела на Господа
или да разгласи цялото Негово хваление?
Блажени онези, които пазят правосъдие;
блажен онзи, който върши правда по всяко време.
Помни ме, Господи, с благоволението,
което храниш към народа Си;
посети ме със спасението Си;
за да видя благоденствието на Твоите избрани,
за да се радвам във веселието на народа Ти,
за да се хваля заедно с Твоето наследство.
Съгрешихме ние и бащите ни,
беззаконие и нечестие извършихме.
Бащите ни не разсъждаваха за Твоите чудесни дела в Египет,
не си спомняха многото Твои милости,
а се възпротивиха при морето, при Червеното море.
При все това Бог ги избави заради името Си,
за да направи познато могъществото Си.
Смъмра Червеното море и то изсъхна;
и така ги преведе през дълбочините като през пасбище
10 и ги спаси от ръката на ненавистника им,
и ги изкупи от ръката на неприятеля.
11 Водите покриха противниците им;
не остана нито един от тях.
12 Тогава повярваха на думите Му,
пееха Му хваления.
13 Но скоро забравиха делата Му,
не чакаха изпълнението на намерението Му,
14 а се полакомиха твърде много в пустинята
и изпитаха Бога в безводната страна;
15 и Той им даде това, което искаха;
прати обаче мършавост на душите им.
16 Също и на Моисей те завидяха в стана
и на Господния светия Аарон.
17 Земята се разтвори и погълна Датан,
и покри Авироновата дружина;
18 и огън се запали сред дружината им;
пламък изгори нечестивите.
19 Те направиха теле в Хорив
и се поклониха на излят идол;
20 така размениха Славата си
срещу подобие на вол, който яде трева!
21 Забравиха своя Избавител, Бога,
Който беше извършил велики дела в Египет,
22 чудесни дела в Хамовата земя,
страшни неща около Червеното море.
23 Затова Той каза, че ще ги изтреби;
само че избраният му Моисей застана пред Него в пролома,
за да отвърне гнева Му, да не би да ги погуби.
24 Дори те презряха желаната земя,
не повярваха в Неговото слово,
25 а зароптаха в шатрите си
и не послушаха гласа на Господа.
26 Затова Той им се закле[1],
че ще ги повали в пустинята
27 и че ще повали потомството им между народите,
и ще ги разпръсне по разни страни.
28 Също те се прилепиха към Ваалфегор
и ядоха жертви, принесени на мъртви богове.
29 И така предизвикаха Бога с делата си
дотолкова, че язвата направи пролом между тях.
30 Но стана Финеес и извърши посредничество,
и язвата престана;
31 и това му се вмени за правда
от род в род довека.
32 Също и при водите на Мерива те Го разгневиха,
така че нещастие сполетя Моисей заради тях;
33 защото се разбунтуваха против Духа Му
и Моисей говори несмислено с устните си.
34 При това те не изтребиха племената,
както Господ им беше заповядал,
35 а се смесиха с тези народи
и се научиха на техните дела;
36 така че служиха на идолите им,
които станаха примка за тях.
37 Да! Синовете си и дъщерите си
принесоха в жертва на бесовете
38 и проляха невинна кръв –
кръвта на синовете и дъщерите си,
които пожертваха на ханаанските идоли;
и земята се оскверни от кръвопролития.
39 Така те се оскверниха от делата си
и блудстваха в действията си.
40 Затова гневът на Господа пламна против народа Му
и Той се погнуси от наследството Си.
41 Предаде ги в ръцете на народите;
и ги завладяха противниците им.
42 Неприятелите им продължиха да ги притесняват
и те останаха подчинени под ръката им.
43 Много пъти Той ги избавя;
но понеже намеренията им бяха бунтовнически,
затова се и унижиха поради беззаконието си.
44 Въпреки това обаче Той погледна към утеснението им,
когато чу вика им;
45 спомни си за тях Своя завет
и се разкая според голямата Си милост;
46 също направи да ги съжаляват
всички, които ги бяха пленили.
47 Избавѝ ни, Господи, Боже наш,
и ни съберѝ измежду народите,
за да славословим Твоето свято име
и да тържествуваме с Твоята хвала.
48 Благословен да е Господ,
Израилевият Бог, отвека и довека;
и целият народ да каже: Амин. Алилуя.

Бележки:

  1. 106:26 От евр. повдигна ръката Си.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *