• Търсене

  • Избери Превод


Псалми 118

Благодарствена молитва за победа

1 Славете Господа, защото е благ,
защото Неговата милост трае довека.
Нека каже сега Израил,
че Неговата милост трае довека.
Нека каже сега Аароновият дом,
че Неговата милост трае довека.
Нека кажат сега онези, които се боят от Господа,
че Неговата милост трае довека.
В притеснението си призовах Господа;
Господ ме послуша и ме постави на широко място.
Господ е на моя страна; няма да се убоя;
какво може да ми стори човек?
Господ е с мене между помощниците ми;
затова ще видя повалянето на ненавистниците си.
По-добре да се надява някой на Господа,
а не да уповава на човека.
По-добре да се надява някой на Господа,
а не да уповава на князе.
10 Всичките народи ме обиколиха;
но в името Господне ще ги надвия.
11 Обиколиха ме, да! Обкръжиха ме;
но в името Господне ще ги победя.
12 Обиколиха ме като пчели, но угаснаха като огън от тръни;
защото в името Господне ще ги разгромя.
13 Ти, враже, ме тласна силно, за да падна;
но Господ ми помогна.
14 Сила моя и песен моя е Господ
и Той ми стана избавител,
15 глас на радост и на избавление се чува в шатрите на праведните;
десницата Господня върши храбри дела.
16 Десницата Господня се издигна;
десницата Господня върши храбри дела.
17 Аз няма да умра, а ще живея
и ще разказвам за делата Господни.
18 Строго ме наказва Господ,
но на смърт не ме предава.
19 Отворете ми портите на правдата;
ще вляза в тях и ще прославя Господа.
20 Това са Господните порти,
в които ще влязат праведните.
21 Ще Те славословя, защото си ме послушал
и си ми станал избавител.
22 Камъкът, който отхвърлиха зидарите,
стана глава на ъгъла –
23 от Господа е това
и е чудно в нашите очи.
24 Този е денят, който Господ е създал;
нека се радваме и се развеселим в Него.
25 О, Господи! Избави ни, молим се.
О, Господи! Молим се, изпрати благоденствие.
26 Благословен да бъде онзи, който иде в името Господне;
благославяме ви от дома Господен.
27 Господ е Бог, Който ни показва светлина;
приведете до роговете на жертвеника
вързаната с въжета жертва.
28 Ти си Бог мой и ще Те славя;
Боже мой, ще Те възвисявам.
29 Славете Господа, защото е благ,
защото Неговата милост трае довека.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *