• Търсене

  • Избери Превод


Псалми 33

Възхвала на всемогъщия Бог

1 Радвайте се, праведници, в Господа;
прилично е за праведните да въздават хваление.
Хвалете Господа с арфа,
пейте Му псалми с десетострунен псалтир.
Пейте Му нова песен,
свирете изкусно с възклицание.
Защото словото на Господа е право
и всичките Му дела са извършени с вярност.
Той обича правда и правосъдие;
земята е пълна с милосърдието Господне.
Чрез словото на Господа станаха небесата
и чрез диханието на устата Му – цялото им множество.
Той събра като куп морските води,
сложи бездните в съкровищници.
Нека се бои от Господа цялата земя;
нека благоговеят с боязън пред Него всички жители на вселената.
Защото Той каза и стана;
Той заповяда и се затвърди.
10 Господ осуетява намеренията на народите;
прави безполезни мислите на племената.
11 Намеренията на Господа стоят твърди до века,
мислите на сърцето Му – от род в род.
12 Блажен онзи народ, на когото Бог е Господ
народът, който е избрал за Свое наследство.
13 Господ гледа от небето,
наблюдава всички човешки синове;
14 от местообиталището Си
гледа всички земни жители –
15 Онзи, Който създаде сърцата на всички тях,
Който познава всичките им дела.
16 Никой цар не се избавя чрез многобройна войска,
силен мъж не се отървава чрез голямо юначество.
17 Безполезен е конят за избавление
и чрез голямата си сила не може да избави никого.
18 Ето, окото на Господа е върху онези, които се боят от Него,
върху онези, които се надяват на Неговата милост,
19 за да избави от смърт душата им
и в глад да ги опази живи.
20 Душата ни чака Господа;
Той е помощ наша и щит наш.
21 Защото в Него ще се весели сърцето ни,
понеже на Неговото свято име уповахме.
22 Дано бъде милостта Ти, Господи, върху нас,
както сме се надявали на Тебе.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *