• Търсене

  • Избери Превод


Римляни 10

Исус Христос – завършек на Закона

Братя, моето сърдечно желание и молбата ми към Бога е за спасението на Израил.

Защото свидетелствам за тях, че те имат ревност за Бога, само че не е според съвършеното знание.

Понеже, като не познават правдата, която е от Бога, и искат да утвърдят своята собствена правда, те не се покориха на Божията правда.

Понеже Христос изпълнява целта на закона, за да се оправдае всеки, който вярва.

Спасението е за всички

Защото Моисей пише, че човек, който върши правдата, която е чрез пазенето на закона, ще живее чрез нея.

А правдата, която е чрез вяра, говори така: „Да не кажеш в сърцето си: Кой ще се възкачи на небето, т. е. да свали Христос?,

или: Кой ще слезе в бездната, т. е. да въздигне Христос от мъртвите?“

Но какво казва тя? Казва, че „словото е близо до тебе, в устата ти и в сърцето ти“, т. е. словото на вярата, което проповядваме.

Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш.

10 Защото със сърце вярва човек и се оправдава, а с уста прави изповед и се спасява.

11 Защото Писанието казва: „Никой, който вярва в Него, няма да се посрами.“

12 Понеже няма разлика между юдеин и грък, защото същият Господ е Господ на всички, богат към всички, които Го призовават.

13 Защото „всеки, който призове Господнето име, ще се спаси“.

14 Как обаче ще призоват Този, в Когото не са повярвали? И как ще повярват в Този, за Когото не са чули? А как ще чуят без проповедник?

15 И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Както е писано:

„Колко са прекрасни
краката на тези, които благовестват доброто!“

16 Но не всички послушаха благовестието; защото Исайя казва:

„Господи, кой е повярвал в известеното от нас?“

17 И така, вярата е от слушане, а слушането – от Христовото слово.

18 Ноказвам: Те не са ли чули? Наистина, чули са:

„По цялата земя се разнесе гласът им,
и думите им – до краищата на вселената.“

19 Но пак казвам: Израил не е ли разбрал? Разбрал е, защото първо Моисей казва:

„Аз ще ви раздразня до ревнуване с тези, които не са народ;
с народ непросветен ще ви разгневя“;

20 а Исайя се осмелява да каже:

„Намерен бях от онези, които не Ме търсеха;
явен станах на тези, които не питаха за Мен“;

21 а за Израил казва:

„Простирах ръцете Си цял ден
към народ непокорен и опак.“


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *