• Търсене

  • Избери Превод


Римляни 11

Остатъкът от богоизбрания до Христа народ

И така, казвам: Отхвърлил ли е Бог Своя народ? Да не бъде! Защото и аз съм израилтянин, от Авраамовото потомство, от Вениаминовото племе.

Не е отхвърлил Бог хората Си, които е предузнал. Или не знаете какво казва Писанието за Илия? Как вика към Бога против Израил:

„Господи, избиха пророците Ти, разкопаха олтарите Ти и аз останах сам; но и моя живот искат да отнемат.

Но какво му казва божественият отговор? – „Оставил съм Си седем хиляди мъже, които не са преклонили коляно пред Ваал.“

Така и в сегашно време има остатък, избран по благодат.

Но ако е по благодат, не е вече от дела, иначе благодатта не е вече благодат, а ако е от делата, не е вече благодат, иначе делото не е вече дело.

Тогава какво? Онова, което Израил търсеше, това не получи, но избраните го получиха, а останалите се закоравиха даже до днес;

както е писано: „Бог им даде дух на безчувствие, очи – да не виждат, и уши – да не чуват.“

И Давид казва:

„Трапезата им нека стане за тях примка и уловка,
съблазън и отплата;
10 да се помрачат очите им, за да не виждат,
и да се сгърби гърбът им завинаги.“

Спасението на езичниците

11 Тогава казвам: Спънаха ли се, за да паднат? Да не бъде! Но чрез тяхното отклонение дойде спасението на езичниците, за да възбуди у тях ревност.

12 А ако тяхното падане значи богатство за света и тяхната загуба – богатство за езичниците, колко повече ще означава тяхното пълно възстановяване!

13 Защото на вас, които бяхте езичници, казвам, че понеже съм апостол на езичниците, аз славя моето служение,

14 дано по някакъв начин да възбудя към ревност тези, които са моя плът, и да спася някои от тях.

15 Защото ако тяхното отхвърляне значи примирение на света, какво ще бъде приемането им, ако не оживяване от мъртвите?

16 А ако първата част от тестото е свята, то и цялото тесто е свято; и ако коренът е свят, то и клоните са святи.

17 Но ако някои клони са били отрязани и ти, като беше дива маслина, си бил присаден между тях и си станал съучастник с тях в тлъстия корен на маслината,

18 не се хвали срещу клоните; но ако се хвалиш, знай, че не ти държиш корена, а коренът – тебе.

19 Но ще кажеш: Бяха отрязани клони, за да се присадя аз.

20 Добре, поради неверие те бяха отрязани, а ти поради вяра стоиш. Не високоумствай, но се бой.

21 Защото ако Бог не пощади естествените клони, няма да пощади и тебе.

22 Виж тогава благостта и строгостта на Бога: строгост към падналите, а божествена благост към теб, ако останеш в тази благост; иначе и ти ще бъдеш отсечен.

23 Така и те, ако не останат в неверие, ще се присадят; защото Бог може пак да ги присади.

24 Понеже ако ти си бил отсечен от маслина, по естество дива, и против естеството си бил присаден на питомна маслина, то колко повече онези, които са естествени клони, ще се присадят на своята маслина!

Спасението на целия Израил

25 Защото, братя, за да не се мислите за мъдри, искам да знаете тази тайна, че частично закоравяване сполетя Израил, само докато влезе пълното число на езичниците.

26 И така целият Израил ще се спаси, както е писано:

„Избавител ще дойде от Сион;
Той ще отстрани нечестията от Яков;
27 и ето завета от Мене към тях,
когато отнема греховете им.“

28 Колкото за благовестието, те са неприятели, което е за ваша полза, а колкото за избора, те са възлюбени заради бащите.

29 Защото даровете и призванието от Бога са неотменими.

30 Защото както вие някога не се покорявахте[1] на Бога, но сега чрез тяхното непокорство[2] сте придобили милост, та чрез показаната към вас милост и те сега да придобият милост,

31 също така и те сега не се покоряват.

32 Защото Бог затвори всички в непокорство, за да покаже към всички милост.

33 О, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога! Колко са непостижими Неговите съдби и неизследими пътищата Му!

34 Защото:

„Кой е познал ума на Господа
или кой Му е бил съветник?“,

35 или:

„Кой от по-напред Му е дал нещо,
за да му се отплати?“

36 Защото всичко е от Него, чрез Него и за Него. На Него да бъде слава навеки. Амин.

Бележки:

  1. 11:30 Или: не повярвахте.
  2. 11:30 Или: неверие.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *