• Търсене

  • Избери Превод


Римляни 3

Тогава какво предимство има юдеинът или каква полза има от обрязването?

Много, във всяко отношение, а първо, защото на юдеите бяха поверени Божествените писания.

Понеже, ако някои бяха без вяра, какво от това? Тяхното неверие ще унищожи ли Божията вярност?

Да не бъде! Но Бог нека бъде признат за верен, а всеки човек лъжлив, според както е писано:

„За да се оправдаеш в думите Си
и да победиш, когато се съдиш.“

Но ако нашата неправда изтъква Божията правда, какво има да кажем? Несправедлив ли е Бог, когато стоварва Своя гняв? (По човешки говоря.)

Да не бъде! Понеже тогава как Бог ще съди света?

Обаче, казваш ти, ако с моята невярност Божията вярност стане по-явна, за Негова слава, то защо и аз, въпреки това, да бъда осъждан като грешник?

И защо да не вършим зло, за да дойде добро? (Както някои клеветнически твърдят, че ние така говорим.) На такива осъждането е справедливо.

Пред Бога всички са грешни

Тогава какво следва? Имаме ли ние някакво предимство над езичниците? Никакво; защото вече обвинихме юдеи и гърци, че те всички са под грях.

10 Както е писано:

„Няма праведен нито един;
11 няма никой разумен,
няма кой да търси Бога.
12 Всички се отклониха, заедно се развратиха;
няма кой да прави добро, няма нито един.“
13 „Гроб отворен е гърлото им; с езиците си ласкаят.“
„Аспидова отрова има под устните им.“
14 „Техните уста са пълни с клевета и горчилка.“
15 „Краката им бързат да проливат кръв;
16 опустошение и разорение има в пътищата им;
17 и те не знаят пътя на мира.“
18 „Пред очите им няма страх от Бога.“

19 А знаем, че каквото казва законът, казва го за онези, които са под закона; за да се затворят устата на всеки и цял свят да се доведе под съда на Бога.

20 Защото нито едно създание няма да се оправдае пред Него чрез дела, изисквани от закона, понеже чрез закона става само познаването на греха.

Оправдаване чрез вяра в Исус Христос

21 А сега и независимо от закона се яви Божията правда, за която свидетелстват законът и пророците,

22 а именно Божията правда, чрез вяра в Исус Христос, за всички и на всички, които вярват; защото няма разлика.

23 Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога,

24 а с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христос Исус,

25 Когото Бог постави за умилостивение чрез Неговата кръв посредством вяра. Това направи, за да покаже правдата Си в прощаване на греховете, извършени по-рано, във времето на Божието търпение,

26 за да покаже, правдата Си в настоящото време и да се познае, че Той е праведен и че оправдава този, който вярва в Исус.

27 И така, къде остава хвалбата? Изключена е. Чрез какъв закон? Чрез закона на делата ли? Не, но чрез закона на вярата.

28 И така, ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра, без делата на закона.

29 Или Бог е Бог само на юдеите, а не и на езичниците? Да, и на езичниците е.

30 Понеже същият Бог ще оправдае обрязаните от вяра и необрязаните чрез вяра.

31 Тогава чрез вяра отменяме ли закона? Да не бъде! Но утвърждаваме закона.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *