• Търсене

  • Избери Превод


Съдии 15

1 След известно време, когато се жънеше пшеницата, Самсон посети жена си, като ѝ донесе едно яре. Той каза на баща ѝ: Ще вляза при жена си в спалнята. Но баща ѝ не му позволи да влезе.

И баща ѝ му каза: Аз си помислих, че ти си я намразил. Затова я дадох на приятеля ти. По-малката ѝ сестра не е ли по-хубава от нея? Вземи нея вместо другата.

А Самсон отговори: Този път ще бъда невинен спрямо филистимците, като им сторя и аз зло.

И така, Самсон отиде и хвана триста лисици. След това взе главни, обърна ги с опашките една към друга и прикачи по една главня в средата между двете опашки.

След това запали главните, пусна лисиците по посевите на филистимците и изгори копните и неожънатите класове, също и маслините.

Тогава филистимците попитаха: Кой стори това? И им отвърнаха: Самсон, зетят на тамнатеца, затова, че той взе жена му и я даде на другаря му. Тогава филистимците дойдоха и изгориха нея и баща ѝ с огън.

А Самсон им каза: Щом направихте така, аз ще си отмъстя на вас. Само тогава ще престана.

И той ги порази с голямо клане надлъж и нашир[1]; след това отиде и остана в процепа на скалата Итам.

Тогава филистимците отидоха, разположиха стан в Юда и се разпростряха до Лехий.

10 Юдовите мъже им казаха: Защо сте дошли против нас? А те отговориха: Дошли сме да вържем Самсон, за да постъпим с него, както той направи с нас.

11 Затова три хиляди мъже от Юда слязоха в процепа на скалата Итам и казаха на Самсон: Не знаеш ли, че филистимците са ни господари? Какво е това, което правиш на нас? А той им отвърна: Каквото те ми сториха, това им сторих и аз.

12 Тогава те му казаха: Ние сме дошли да те вържем и да те предадем на филистимците. Самсон отговори: Закълнете ми се, че вие самите няма да ме нападнете.

13 А те се уговориха с него: Ние само ще те вържем и ще те предадем на тях; но в никакъв случай няма да те убием. И така, вързаха Самсон с две нови въжета и го изведоха от скалата.

14 Когато стигнаха в Лехий, филистимците го посрещнаха с викове. А Господният Дух дойде със сила на него; и въжетата на ръцете му станаха като прегорял лен и връзките му паднаха от ръцете му.

15 И Самсон намери една челюст на осел, още прясна, протегна ръката си, взе я и уби с нея хиляда мъже.

16 Тогава Самсон каза:

С челюст на осел унищожих купове, купове.
С челюст на осел убих хиляда мъже.

17 И като спря да говори, хвърли челюстта от ръката си. Затова онова място бе наречено Рамат-Лехий[2].

18 След това той много ожадня; и извика към Господа: Ти даде чрез ръцете на слугата Си това голямо избавление. Сега да умра от жажда ли и да падна в ръката на необрязаните?

19 Но Бог разтвори процепа, който е в Лехий, и от него потече вода. След като пи, духът му се съвзе и Самсон се съживи. Затова той нарече мястото, което е Лехий, Енакоре[3], както се нарича и до днес.

20 И той беше двадесет години съдия над Израил през времето на филистимското господство.

Бележки:

  1. 15:8 От евр. пречупи пищялите и бедрата им.
  2. 15:17 Т.е. хвърлянето или хълм на челюстта.
  3. 15:19 Т.е. изворът на викащия.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *