• Търсене

  • Избери Превод


Съдии 2

1 Ангел Господен дойде от Галгал в Бохим и каза: Изведох ви от Египет и ви доведох в земята, за която се бях клел на бащите ви: Няма да наруша завета Си с вас довека.

Не сключвайте договор с жителите на тази земя, а съсипете жертвениците им! Вие обаче не послушахте гласа Ми. Защо постъпихте така?

Затова и Аз казах: Няма да ги изгоня пред вас; но те ще ви бодат в ребрата и боговете им ще ви бъдат примка.

И когато ангелът Господен изговори тези думи на всички израилтяни, народът плака силно.

Затова нарекоха онова място Бохим[1]; и там принесоха жертва на Господа.

Смърт и погребение на Исус Навин

Когато Исус разпусна народа, всички израилтяни се прибраха в земята на наследството си, за да я притежават.

И народът служеше на Господа през всички дни на Исус и през всички дни на старейшините, които надживяха Исус, които видяха всички велики дела, които Господ беше извършил в Израил.

И Господният слуга Исус, Навиновият син, умря на възраст сто и десет години.

Погребаха го в земята на наследството му, в Тамнат-арес, в хълмистата земя на Ефрем, на север от хълма Гаас.

10 И цялото това поколение се прибра при бащите си, а след тях дойде друго поколение, което не познаваше Господа, нито делата, които беше извършил за Израил.

Призоваване и мисия на съдиите

11 И израилтяните извършиха зло пред Господа, като се покланяха на ваалимите.

12 Те изоставиха Господа, Бога на бащите си, Който ги беше извел от Египетската земя, и се покланяха на други богове – боговете на племената, които бяха около тях. Като им се покланяха, те разгневиха Господа.

13 Те изоставиха Господа и служеха на Ваал и на астартите.

14 Гневът на Господа пламна против Израил и Той позволи на грабители да ги ограбват; и ги предаде на околните им неприятели, така че не можаха вече да устоят на враговете си.

15 Където и да излизаха, Господнята ръка беше против тях в злините, както Господ беше говорил и им се беше клел. Те изпаднаха в голямо утеснение.

16 Тогава Господ издигаше съдии, които ги избавяха от грабителите им.

17 Но те и съдиите си не слушаха, а блудстваха след други богове и им се кланяха; скоро се отклониха от пътя, в който ходеха бащите им, които слушаха Господните заповеди; те обаче не направиха така.

18 И когато Господ издигаше съдии над тях, Той беше със съдията и ги избавяше от враговете им през всичките дни на съдията; защото Господ се смиляваше заради оплакванията им от онези, които ги потискаха и притесняваха.

19 А след смъртта на съдията те се връщаха и се развращаваха по-зле от бащите си, като се покланяха на други богове, за да им служат и да им се кланят. Те не се отказваха от делата си и упорито следваха пътя си.

20 Затова гневът на Господа пламна против Израил и Той каза: Понеже този народ престъпи завета Ми, който съм заповядал на бащите им, и не послушаха гласа Ми,

21 то и Аз няма да изгоня вече пред тях нито един от народите, които Исус остави, когато умря,

22 за да изпитам чрез тях Израил дали ще пазят Господния път и ще ходят в него, както го пазиха бащите им, или не.

23 И така, Господ остави тези народи, не ги изгони веднага и не ги предаде на Исус.

Бележки:

  1. 2:5 Т.е. плачещи.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *