• Търсене

  • Избери Превод


Второзаконие 13

Изпитване на лъжепророците

1 Ако се въздигне сред тебе пророк или съновидец и ти посочи знамение или чудо,

и се сбъдне знамението или чудото, поради което той ти говори и каже: Да идем след други богове (които ти не си знаел) и да им служим, –

да не слушаш думите на онзи пророк или на онзи съновидец; защото Господ, вашият Бог, ви изпитва, за да узнае дали обичате Господа, вашия Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа.

Господа, вашия Бог, да следвате, от Него да се боите, Неговите заповеди да пазите, Неговия глас да слушате, на Него да служите и към Него да се придържате.

А онзи пророк или онзи съновидец да бъде умъртвен, защото е проповядвал отстъпление от Господа, вашия Бог, Който ви е извел от Египетската земя и ви е изкупил от дома на робството, за да те отклони от пътя, в който Господ, твоят Бог, ти заповяда да ходиш. Така да отмахнеш злото отсред себе си.

Брат ти, син на майка ти, или синът ти, или дъщерята ти, или жената, която почива в скута ти, или приятелят, който ти е като душата ти, ако те изкуши тайно, като каже: Да идем и да служим на други богове, – които нито ти си знаел, нито бащите ти,

между боговете на племената, които са около вас, близо до теб или далеч от теб, от единия край на света до другия,

да не се съгласиш с него, нито да го слушаш, нито да го пощади окото ти, нито да го пожалиш, нито да го укриеш;

а непременно да го умъртвиш; твоята ръка да бъде първа срещу него, за да го убиеш, и после ръката на целия народ.

10 Да го убиеш с камъни, за да умре, защото поиска да те отклони от Господа, твоя Бог, Който те изведе от Египетската земя, от дома на робството.

11 И целият Израил, като чуе, ще се убои и няма да върши вече такова зло сред теб.

12 Ако между градовете, които Господ, твоят Бог, ти дава, за да се заселиш в тях, чуеш да се казва за един от тях:

13 Някои подлеци, излезли отсред тебе, са отклонили жителите на града си, като са казали: Да идем да служим на други богове, които вие не сте знаели,

14 тогава да изследваш, да изпиташ и добре да издириш; и ако това нещо е истинно и е вярно, че такава мерзост е сторена сред тебе,

15 то непременно да поразиш жителите на онзи град с острието на меча и с острието на меча да обречеш на унищожение него и всички, които са в него, и добитъка му.

16 Тогава, като събереш всичката плячка от него насред площада му, да изгориш с огън града и всичката плячка от него за Господа, твоя Бог; и той ще остане могила навеки, повече да не се съгради.

17 Нищо от обреченото на унищожение да не вземаш; за да се отвърне Господ от яростния Си гняв и да ти покаже милост, да те пожали и да те умножи, както се е клел на бащите ти,

18 ако послушаш гласа на Йехова, твоя Бог, да пазиш всичките Му заповеди, които днес ти заповядвам, да вършиш това, което е право пред Господа, твоя Бог.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *