• Търсене

  • Избери Превод


Второзаконие 20

Военни закони

1 Когато излезеш на бой против неприятелите си и видиш коне, колесници и войска повече от тебе, да не се уплашиш от тях, защото с теб е Господ, твоят Бог, Който те е извел от Египетската земя.

И като пристъпиш в боя, свещеникът да се приближи и да говори на народа:

Слушай, Израилю! Днес вие тръгвате на бой срещу неприятелите си; да не премалее сърцето ви; не бойте се и не изпадайте в ужас пред тях;

защото Господ, вашият Бог, Той е, Който ходи с вас да се бие за вас против неприятелите ви, за да ви спаси.

А военачалниците нека говорят на народа: Кой е построил нова къща и не я е осветил? – Нека си иде и се върне у дома си да не би да умре в боя и друг да я освети.

Кой е насадил лозе и не е ял от плода му? – Нека си иде и се върне у дома си да не би да умре в боя и друг да яде плода му.

Кой се е сгодил за жена и не я е взел? – Нека си иде и се върне у дома си да не би да умре в боя и друг да я вземе.

Военачалниците да говорят още на народа: Кой е страхлив и малодушен? – Нека си иде и се върне у дома си да не би да премалеят сърцата на братята му, както неговото сърце.

И военачалниците, като свършат да говорят на народа, нека поставят военачалници над полковете за предводители на народа.

10 Когато се приближиш към някой град, за да воюваш против него, предложи му мир.

11 Ако ти отговори миролюбиво и ти отвори портите, тогава цялото население, което се намира в него, да ти станат поданици и да ти работят.

12 Но ако не сключи мир с теб, а воюва против тебе, тогава да го обсадиш;

13 и когато Господ, твоят Бог, го предаде в ръцете ти, тогава да поразиш всичките му мъжки с острието на меча;

14 а жените, децата, добитъка и всичко, което се намира в града, всичката плячка от него да вземеш за себе си; и да ядеш от плячката на неприятелите си, която Господ, твоят Бог, ти даде.

15 Така да постъпваш с всички градове, които са много далеч от тебе, които не са от градовете на тукашните племена.

16 А от градовете на тези народи, които Господ, твоят Бог, ти дава за наследство, да не оставиш нищо живо,

17 а да ги обречеш на унищожение: хетите, аморейците, ханаанците, ферезейците, евейците и йевусейците, според както Господ, твоят Бог, ти заповяда;

18 за да не ви научат да постъпвате според всичките мерзости, които те са извършвали за боговете си, и така да съгрешите против Господа, вашия Бог.

19 Когато обсаждаш някой град за дълго време и воюваш против него, за да го превземеш, да не унищожаваш дърветата му, нито да вдигаш над тях секира; да не ги насичаш, защото от тях можеш да ядеш плода им. Човек ли е полското дърво, за да бъде обсаждано от тебе?

20 Само дърветата, за които знаеш, че не са плодни дървета, можеш да унищожаваш и изсичаш; и с тях да издигаш кули против града, който ти се противопоставя, докато бъде превзет.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *