• Търсене

  • Избери Превод


Второзаконие 24

1 Когато някой вземе жена и се ожени за нея, ако тя не му хареса, защото той намира в нея нещо грозно, тогава да ѝ напише разводно писмо и като ѝ го връчи, да я изпрати от къщата си.

А тя, като излезе от къщата му, може да иде и да се омъжи за друг мъж.

Но ако я намрази и вторият мъж и ѝ напише разводно писмо, и като ѝ го даде, я изпрати от дома си, или ако умре вторият мъж, който я е взел за своя жена,

то първият ѝ мъж, който я е напуснал, не може да я вземе пак за жена, понеже е осквернена; защото това е мерзост пред Господа. Така да не навличаш грях на земята, която Господ, твоят Бог, ти дава в наследство.

Ако някой се е оженил наскоро, да не отива на война и да не му се възлага нищо; нека бъде свободен у дома си една година и нека да весели жената, която си е взел.

Никой да не взема в залог мелница, нито горния ѝ камък; защото с това той взема живот в залог.

Ако се установи, че някой е отвлякъл човек от сънародниците си, израилтяните, и го е поробил или го е продал, тогава този крадец да умре; така да премахнеш злото.

Що се отнася до проказата, да спазваш и да постъпваш според всичко, което ви учат левитските свещеници; внимавайте да правите така, както съм им заповядал.

Помни какво направи Господ, твоят Бог, на Мариам по пътя, когато излязохте от Египет.

10 Когато заемеш нещо на ближния си, да не влизаш в къщата му, за да вземеш залог за него.

11 Остани отвън и човекът, на когото заемаш, нека ти изнесе залога.

12 И ако човекът е сиромах, да не си легнеш да спиш със залога му при себе си.

13 Непременно да му върнеш залога до залез слънце, за да спи той с дрехата си и да те благослови; и това ще ти се сметне за правда пред Господа, твоя Бог.

14 Да не онеправдаваш някой наемник, беден и сиромах, бил той от братята ти или от чужденците, които са в земята ти в градовете ти.

15 Същия ден му дай заплатата, преди изгрев слънце, защото е сиромах и на нея се надява; за да не извика против тебе към Господа и това да ти се сметне за грях.

16 Бащите да не бъдат убивани заради децата, нито децата да бъдат убивани заради бащите; всеки заради собствения си грях да бъде умъртвяван.

17 Да не изкривяваш правосъдието, дължимо на чужденеца или на сирачето, и да не вземаш дрехата на вдовицата в залог;

18 а да помниш, че ти си бил роб в Египет и че Господ, твоят Бог, те е избавил оттам; затова Аз ти заповядвам да вършиш това.

19 Когато жънеш нивите си и забравиш някой сноп на нивата, да не се връщаш, за да го вземеш; нека остане за чужденеца, за сирачето и за вдовицата; за да те благославя Господ, твоят Бог, във всичко, което вършиш.

20 Когато брулиш маслините си, да не отърсваш повторно клоните; останалото нека бъде за чужденеца, за сирачето и за вдовицата.

21 Когато обираш лозето си, да не се връщаш да го береш повторно; останалото нека да бъде за чужденеца, за сирачето и за вдовицата.

22 Помни, че си бил роб в Египетската земя; затова Аз ти заповядвам да постъпваш така.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *