• Търсене

  • Избери Превод


Второзаконие 26

1 Когато влезеш в земята, която Господ, твоят Бог, ти дава за наследство, и я завладееш, и се заселиш в нея,

тогава да вземеш от първите плодове на своята реколта, която събираш от земята, която Господ, твоят Бог, ти дава, и като ги сложиш в кошница, да отидеш на мястото, което избере Господ, твоят Бог, за да установи Името Си там.

Да отидеш при онзи, който е свещеник в онова време, и да му кажеш: Признавам днес пред Господа, твоя Бог, че влязох в земята, за която Господ се е клел на бащите ни, че ще ни я даде.

Тогава свещеникът да вземе кошницата от ръката ти и да я сложи пред жертвеника на Господа, твоя Бог.

А ти да отговаряш и да казваш пред Господа, твоя Бог: Моят праотец беше чергар от Арам, слезе в Египет, където престоя с малко на брой хора, а там стана голям, силен и многоброен народ.

Но египтяните се отнасяха зле с нас и ни потискаха, и ни товареха с тежка работа;

а като извикахме към Господа, Бога на бащите ни, Господ послуша гласа ни и се смили над унижението ни, труда ни и угнетението ни.

Господ ни изведе от Египет със силна ръка и порази египтяните с голям ужас, със знамения и с чудеса;

и ни доведе на това място, и ни даде тази земя – земя, където текат мляко и мед.

10 Затова, ето, сега донесох първите плодове на земята, която си ми дал Ти, Господи. Тогава да ги поставиш пред Господа, твоя Бог, и да се поклониш пред Господа, твоя Бог.

11 И да се развеселиш ти, левитът и пришълецът, който е сред вас, за всички блага, които Господ, твоят Бог, е дал на теб и на дома ти.

12 Когато в третата година, годината за плащане на десятъците, свършиш отделянето на всички десятъци от произведеното и ги дадеш на левита, на пришълеца, на сирачето и на вдовицата, за да ядат в градовете ти и се наситят,

13 тогава да кажеш пред Господа, твоя Бог: Изнесох от къщата си всички посветени десятъци и ги дадох на левита, на пришълеца, на сирачето и на вдовицата според всички заповеди, които си ми дал; аз не съм престъпил нито една от заповедите Ти, нито съм ги забравил;

14 не съм ял от десятъците във време на жалеенето си, нито съм ги изразходвал за нещо нечисто, нито съм дал от тях за мъртвец; послушах гласа на Господа, моя Бог; постъпих според всичко, което си ми заповядал.

15 Погледни от святото Си жилище, от небето и благослови народа Си Израил и земята, която си ни дал, според както си се клел на бащите ни, земя, където текат мляко и мед.

Заповедта на Моисей за послушание на Бога

16 Днес Господ, твоят Бог, ти заповядва да изпълняваш тези наредби и закони; затова, пази ги и ги изпълнявай с цялото си сърце и с цялата си душа.

17 Днес ти си заявил, че Йехова е твоят Бог и че ще ходиш в Неговите пътища, ще пазиш наредбите Му, заповедите Му и законите Му и ще слушаш Неговия глас;

18 а Господ днес е заявил, че ти ще бъдеш Негов народ, както ти е обещал, за да пазиш всичките Му заповеди

19 и за да те постави по-високо от всички народи, които е създал, за похвала, за слава и за почит, и за да бъдете свят народ на Господа, твоя Бог, според Неговите думи.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.