• Търсене

  • Избери Превод


Второзаконие 28

Благословения за послушание и проклятия за непослушание

1 Ако слушаш добре гласа на Господа, твоя Бог, и старателно изпълняваш всички Негови заповеди, които днес ти заповядвам, тогава Господ, твоят Бог, ще те издигне над всички племена на света.

И всички тези благословения ще дойдат върху теб и ще те придружават, ако слушаш гласа на Господа, твоя Бог.

Благословен ще бъдеш в града и благословен ще бъдеш на полето.

Благословено ще бъде роденото от тебе, плодът на земята ти и роденото от добитъка ти, малките на говедата ти и овцете ти;

благословени кошът ти и нощвите ти.

Благословен ще бъдеш при влизането си и благословен ще бъдеш при излизането си през градската порта.

Господ ще поразява пред тебе неприятелите, които се надигат против тебе; по един път те ще излизат против теб, а по седем пътища ще бягат пред тебе.

Господ ще заповяда да дойде благословение върху тебе в житниците ти и във всичките ти начинания и ще те благославя в земята, която Господ, твоят Бог, ти дава.

Господ ще те утвърди като свят народ за Себе Си, както ти се е клел, ако пазиш заповедите на Господа, твоя Бог, и ходиш в Неговите пътища.

10 И всички племена на света ще видят, че ти се наричаш с Господнето Име, и ще имат страх от тебе.

11 Господ ще направи така, че да изобилстваш с блага, да изобилства плодът на утробата ти, плодът на добитъка ти и плодът на земята ти в страната ти, за която Господ се е клел на бащите ти да ти я даде.

12 Господ ще ти отвори доброто Си съкровище – небето, за да дава дъжд на земята ти навреме и да благославя всички дела на ръцете ти; и ти ще заемаш на много народи, а няма да вземаш назаем.

13 Господ ще те постави глава, а не опашка, и ще бъдеш само отгоре и няма да бъдеш отдолу, ако слушаш заповедите на Господа, твоя Бог, които днес ти заповядвам, да ги пазиш и вършиш.

14 От думите, които днес ви заповядвам, да не се отклоняваш надясно или наляво и да не служиш на други богове.

15 Но ако не слушаш гласа на Господа, твоя Бог, и не изпълняваш старателно всичките Му заповеди и наредбите Му, които днес ти давам, то всички тези проклятия ще дойдат върху теб и ще те придружават.

16 Проклет ще бъдеш в града и проклет ще бъдеш на полето.

17 Проклети ще бъдат кошът ти и нощвите ти;

18 проклети ще бъдат плодът на утробата ти и плодът на земята ти, малките на говедата ти и малките на овцете ти.

19 Проклет ще бъдеш при влизането си и проклет ще бъдеш при излизането си през градската порта.

20 Господ ще изпраща върху тебе проклятие, смущение и разорение във всички начинания, с които се заемаш, докато бъдеш унищожен и погинеш скоро, заради злите дела, чрез които си Ме изоставил.

21 Господ ще те порази, докато те унищожи в земята, в която отиваш, за да я владееш.

22 Господ ще те поразява с изтощение и огница, с треска и възпаление, със суша[1], с изсушителен вятър и с мана̀; и те ще те преследват, докато погинеш.

23 Небето над главата ти ще бъде мед и земята под тебе желязо.

24 Господ ще превръща дъжда на земята ти в прах и пепел; ще слиза върху теб от небето, докато бъдеш изтребен.

25 Господ ще те поразява пред неприятелите ти; по един път ще излизаш против тях, а по седем пътища ще бягаш пред тях; и ще бъдеш тласкан по всички царства на света.

26 Трупът ти ще бъде храна на всички въздушни птици и на земните зверове; и няма да има кой да ги отпъжда.

27 Господ ще те поразява с египетския струпей, с кръвотечения, с краста и със сърбеж, от които да не можеш да се излекуваш.

28 Господ ще те поразява с лудост, със слепота и с объркване в сърцето;

29 и ще ходиш, като опипваш по пладне, както слепият пипа в тъмнината, и няма да имаш успех в работата[2] си; а ще бъдеш само притесняван и обиран всеки ден и няма да има кой да те избави.

30 Ще се сгодиш за жена, но друг мъж ще лежи с нея; къща ще построиш, но няма да живееш в нея; лозе ще насадиш, но няма да ядеш от плода му.

31 Говедото ти ще бъде заклано пред очите ти и няма да ядеш от него; оселът ти ще бъде грабнат пред теб и няма да ти бъде върнат; овцете ти ще бъдат предадени на неприятелите ти и няма да има кой да ги избави.

32 Синовете ти и дъщерите ти ще бъдат предадени на друг народ и очите ти ще гледат и ще чезнат по тях всеки ден, но ръцете ти не ще имат сила да им помогнат.

33 Непознат народ ще изяде плода на земята ти и на целия ти труд; и ти ще бъдеш винаги само притесняван и измъчван.

34 Ще полудееш, като гледаш това, което ще виждат очите ти.

35 Господ ще те поразява с лошо възпаление в колената и в пищялите, така че няма да можеш да се изцелиш, от стъпалата на краката си до темето си.

36 Господ ще заведе теб и царя, когото си поставил над себе си, при народ, който не си познавал, нито ти, нито бащите ти; и там ще служиш на други богове, направени от дърво и камък.

37 И ще станеш за учудване, обект на поговорка и поругание за всички племена, между които Господ ще те отведе.

38 Много семе ще изнасяш на полето, а малко ще събираш, защото скакалците ще го изпояждат.

39 Лозя ще посаждаш и обработваш, а вино няма да пиеш от тях, нито ще събираш грозде, защото червей ще ги изяде.

40 Маслини ще имаш във всичките си предели[3], а с масло няма да се помазваш, защото маслините ти ще окапват.

41 Синове и дъщери ще раждаш, но те няма да бъдат за тебе, защото ще отиват в плен.

42 Всичките ти дървета и плодове на земята ти ята от скакалци ще ги унищожат.

43 Чужденецът, който е сред тебе, ще се издига все повече над теб, а ти ще пропадаш още надолу.

44 Той ще заема на теб, а ти няма да заемаш на него; той ще бъде глава, а ти ще бъдеш опашка.

45 Всички тези проклятия ще дойдат върху теб и ще те гонят, и ще те застигат, докато бъдеш унищожен; защото ти не послуша гласа на Господа, твоя Бог, за да пазиш заповедите Му и наредбите, които ти даде.

46 Това ще бъде завинаги знамение и чудо върху теб и потомството ти.

47 Понеже не си служил на Господа, твоя Бог, с веселие и на драго сърце поради изобилието на всичко,

48 затова ще слугуваш на неприятелите си, които Господ ще прати против тебе, в глад, в жажда, в голота и в лишения от всичко; и Той ще сложи на шията ти железен ярем, докато те погуби.

49 Господ ще прати против тебе народ отдалеч, от земния край, който ще се спусне като орел; народ, чийто език не разбираш;

50 народ със свиреп изглед, който няма да почете стар, нито ще пожали млад;

51 и ще яде малките на добитъка ти и плода на земята ти, докато починеш; който няма да ти остави нито жито, нито вино, нито масло, нито малките от говедата ти, нито малките от овцете ти, докато те погуби.

52 Ще те обсади във всичките ти градове, докато по цялата ти земя изпопадат високите ти и укрепени стени, на които си разчитал; и ще те обсади във всичките ти градове по цялата земя, която Господ, твоят Бог, ти даде.

53 И тогава, при обсадата и притеснението, с което ще те притесни неприятелят ти, ще ядеш децата си, месата на синовете си и на дъщерите си, които Господ, твоят Бог, ти е дал.

54 Онзи мъж между вас, който е изтънчен и изнежен, ще бъде жесток с брат си, с жената, която почива в скута му, и с останалите деца, които му оцелеят,

55 и няма да даде на нито един от тях от месото на децата си, които ще яде; защото няма да му остане нищо при обсадата и притеснението, с което неприятелят ти ще те притесни във всичките ти градове.

56 Жената между вас, която е изтънчена и изнежена, която не би дръзнала да сложи на земята стъпалото на крака си по причина на изтънченост и изнеженост, ще бъде жестока с мъжа, който почива в скута ѝ, със сина си, с дъщеря си

57 и с малкото си дете, което е излязло между краката ѝ, да! – с децата, които е родила; защото ще ги яде тайно поради лишението от всичко при обсадата и притеснението от страна на неприятеля ти в градовете ти.

58 Ако не изпълняваш старателно всички думи на този закон, които са написани в тази книга, и не се боиш от това славно и страшно име ЙЕХОВА, ТВОЯТ БОГ,

59 тогава Господ ще прати ужасни напасти върху теб и върху потомството ти, напасти големи и непрестанни, и болести зли и непрестанни.

60 И ще навлече върху тебе всичките египетски болести, от които ти се боеше, и ти ще се заразиш от тях;

61 още и всяка болест, и всяка напаст, които не са написани в книгата на този закон, Господ ще ги нанесе върху тебе, докато бъдеш изтребен.

62 Ще останете малко на брой – докато по многобройност бяхте като звездите на небето; защото ти не послуша гласа на Господа, твоя Бог.

63 И както беше драго на Господа да ви прави добро и да ви умножава, така ще бъде драго на Господа да ви унищожава и да ви погубва; и ще бъдете изкоренени от земята, в която отивате да я завладеете.

64 Господ ще те разпръсне между всички племена – от единия край на света до другия край на света; и там ще служиш на други богове, които нито ти си познавал, нито бащите ти, направени от дърво и камък.

65 Но и сред тези народи няма да намериш покой, нито ще има почивка за стъпалото на крака ти; но там Господ ще предизвика страх, отслабване на зрението ти и отчаяние в душата.

66 Ще живееш в неизвестност за бъдещето; и ти ще се боиш денем и нощем и няма да бъдеш сигурен за живота си.

67 Сутрин ще казваш: О, да мръкнеше! И вечер ще казваш: О, да съмнеше! Заради страха, с който ще се страхуваш, и заради зрелищата, които ще виждаш.

68 И Господ ще те върне в Египет с кораби по пътя, за който ти казах: Вече няма да го видиш. И там ще искате да се продадете на неприятелите си за роби и за робини; но няма да има кой да ви купува.

Бележки:

  1. 28:22 Или: меч.
  2. 28:29 От евр. пътищата.
  3. 28:40 От евр. граници.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *