• Търсене

  • Избери Превод


Второзаконие 29

Божият завет с Израил в Моавската земя

1 Ето думите на завета, който Господ заповяда на Моисей да сключи с израилтяните в Моавската земя, освен завета, който сключи с тях в Хорив.

Моисей повика целия Израил и им каза: Вие видяхте всичко, което Господ направи пред вас в Египетската земя, на фараона и на всичките му слуги, и на цялата му земя;

големите изпитания, които ти видя, знаменията и онези големи чудеса;

но до този ден Господ не ви даде сърце, за да разбирате, очи, за да виждате и уши, за да слушате.

А Аз ви дадох за четиридесет години пътуване по пустинята, през което време дрехите ви не овехтяха на вас и обувките на нито един от вас не овехтяха на крака му,

хляб не ядохте и вино и сикера не пихте, за да знаете, че Аз съм Господ, вашият Бог.

И когато дойдохте на това място, есевонският цар Сион и васанският цар Ог излязоха против нас на бой; а ние ги поразихме,

завладяхме земята им и я дадохме за наследство на Рувимовите синове, на Гадовите синове и на половината от Манасиевото племе.

И така, пазете думите на този завет и ги изпълнявайте, за да успявате във всичко, което правите.

10 Днес вие всички стоите пред Господа, вашия Бог – началниците на племената ви, старейшините ви, надзирателите ви, всички израилтяни,

11 децата ви, жените и чужденецът, който е сред стана ти, от дървосекача ти до водоносеца ти, –

12 за да встъпиш в завета на Господа, твоя Бог, и в клетвата, която Господ, твоят Бог, прави днес с тебе,

13 за да те утвърди днес за Свой народ и Той да ти бъде Бог, както ти е казал и както се е клел на бащите ти, на Авраам, на Исаак и на Яков.

14 И аз не сключвам този завет и тази клетва само с вас,

15 а както с онези, които днес стоят тук с нас пред Господа, нашия Бог, така и с онези, които днес не са тук с нас

16 (защото вие знаете как живеехме в Египетската земя и как минахме между племената, през които пропътувахме;

17 и видяхме мерзостите им и дървените им и каменни, сребърни и златни кумири, които са между тях);

18 така че да няма между вас мъж или жена, семейство или племе, чието сърце да се отклонява днес от Господа, нашия Бог, за да иде да служи на боговете на онези народи; така че да няма между вас корен, който да ражда отрова и пелин,

19 и когато чуе думите на тази клетва, да ласкае себе си в сърцето си и да си каже: Ще живея в мир, макар че ходя с упорито сърце и разорявам поливана земя заедно с безводната[1].

20 Бог няма да му покаже милост, но изведнъж гневът на Господа и ревността Му ще пламнат против този човек; и всяко проклятие, което е написано в тази книга, ще падне върху него и Господ ще изличи името му под небето.

21 Господ ще го отдели от всички Израилеви племена за погибел според всички проклятия на завета, написан в тази книга на закона.

22 А идващото поколение, синовете ви, които ще дойдат след вас, и чужденецът, който дойде от далечна земя, когато видят пораженията, нанесени на онази земя, и язвите, които Господ е изпратил в нея, ще кажат:

23 Цялата земя е изгорена със сяра и сол и нито се сее, нито покълват посеви, и никаква трева не пониква на нея, както при съсипването на Содом и Гомор, на Адма и Севоим, които Господ съсипа в гнева Си и в яростта Си.

24 Всички народи ще кажат: Защо Господ направи така на тази земя? Какво значи огънят на този голям гняв?

25 Тогава ще им отговорят: Защото изоставиха завета на Господа, Бога на бащите си, който Той сключи с тях, когато ги изведе от Египетската земя,

26 и отидоха и служиха на други богове, и им се поклониха – богове, които не знаеха и които Той не беше им дал,

27 затова гневът на Господа пламна против тази земя, за да докара върху нея всички проклятия, които са написани в тази книга.

28 И Господ ги изкорени от земята им с гняв, с ярост и с люто възмущение и ги прати в друга земя, където са днес.

29 Скритото принадлежи на Господа, нашия Бог, а откритото принадлежи на нас и на синовете ни до века, за да изпълняваме всички думи на този закон.

Бележки:

  1. 29:19 От евр. Прибавям пиянството към жаждата.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *