• Търсене

  • Избери Превод


Второзаконие 5

1 Моисей повика целия Израил и им каза: Слушай, Израилю, наредбите и законите, които изказвам на всеослушание днес, за да ги научите и да внимавате да ги вършите.

Господ, нашият Бог, сключи завет с нас на Хорив.

Този завет Господ не сключи с бащите ни, а с нас, които сме живи всички тук днес.

Лице с лице говорѝ Господ с вас на планината изсред огъня

(а в онова време аз стоях между Господа и вас, за да ви известя Господните думи; защото се уплашихме от огъня и не се изкачихме на планината):

Аз съм Йехова, твоят Бог, Който те изведох от Египетската земя, от дома на робството.

Да нямаш други богове освен Мене.

Не си прави кумир, подобие на нещо, което е на небето горе или което е на земята долу, или което е във водите под земята;

да не им се кланяш, нито да им служиш; защото Аз, Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху синовете до третото и четвъртото поколение на онези, които Ме мразят,

10 и Който показвам милост към хиляди поколения на онези, които Ме обичат и пазят Моите заповеди.

11 Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог; защото Господ няма да смята за безгрешен онзи, който изговаря напразно Името Му.

12 Пази съботния ден, за да го освещаваш, според както Господ, твоят Бог, ти заповяда.

13 Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела;

14 а седмият ден е събота на Господа, твоя Бог; в него да не вършиш никаква работа, нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито слугата ти, нито слугинята ти, нито волът ти, нито оселът ти, нито някой твой добитък, нито чужденецът, който е в града[1] ти, за да си почива слугата ти и слугинята ти, както и ти.

15 И помни, че ти беше роб в Египетската земя и че Господ, твоят Бог, те изведе оттам със силна ръка и издигната мишца; затова Господ, твоят Бог, ти заповяда да пазиш съботния ден.

16 Почитай баща си и майка си, според както ти заповяда Господ, твоят Бог, за да се продължат дните ти и да благоденстваш на земята, която Господ, твоят Бог, ти дава.

17 Не убивай.

18 Не прелюбодействай.

19 Не кради.

20 Не свидетелствай против ближния си с лъжливо свидетелство.

21 Не пожелавай жената на ближния си; нито да пожелаваш къщата на ближния си, нито нивата му, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито каквото и да е нещо, което е на ближния ти.

22 Тези думи Господ изговори на планината на всички вас събрани, изсред огъня, облака и мрака със силен глас; и друго не прибави. После ги написа на две каменни плочи, които даде на мен.

23 А като чухте гласа изсред тъмнината, когато планината гореше в огън, тогава вие, всички началници на племената ви и старейшините ви, дойдохте при мен и казвахте:

24 Ето, Господ, нашият Бог, ни показа славата Си и величието Си и чухме гласа Му изсред огъня; днес видяхме, че Бог говори с човека и той остава жив.

25 А сега, защо да измрем? – Понеже този голям огън ще ни погълне; ако чуем още веднъж гласа на Господа, нашия Бог, ще измрем.

26 Защото кой от всичките смъртни е чул гласа на живия Бог да говори изсред огъня, както ние чухме, и е останал жив?

27 Пристъпѝ ти и слушай всичко, което ще каже Господ, нашият Бог; а ти ни казвай всичко, което ти говори Господ, нашият Бог, и ние ще слушаме и ще изпълняваме.

28 И Господ чу отговора ви, когато ми говорихте, и Господ ми каза: Чух отговора, който този народ ти говореше; добре казаха всичко, което казаха.

29 Дано да има в тях такова сърце, че да се боят от Мен и винаги да пазят всичките Ми заповеди, за да благоденстват вечно, те и синовете им!

30 Иди, кажи им: Върнете се в шатрите си.

31 А ти остани тук при Мен и ще ти кажа всички заповеди, наредби и закони, които ще ги научиш, за да ги извършват в земята, която им давам за притежание.

32 И внимавайте да постъпвате така, както Господ, вашият Бог, ви заповяда; да не се отклонявате нито надясно, нито наляво.

33 Да ходите по всички пътища, които Господ, вашият Бог, ви заповяда, за да живеете и да благоденствате, и да се продължат дните ви на земята, която ще притежавате.

Бележки:

  1. 5:14 От евр. вътре зад портите ти.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *