• Търсене

  • Избери Превод


Второзаконие 6

Великата заповед

1 А ето заповедите, наредбите и законите, които Господ, вашият Бог, заповяда да ви науча, за да ги вършите в земята, към която преминавате, за да я заселите,

за да се боиш от Господа, твоя Бог, да пазиш всичките Му наредби и заповедите Му, които ти давам – ти, синът ти и внукът ти през всичките дни на живота си, за да ти се продължат дните.

И така, чуй, Израилю, и внимавай да ги вършиш, за да ти бъде добре и да се размножите много в земята, където текат мляко и мед, според както Господ, Бог на бащите ти, ти е обещал.

Слушай, Израилю; Йехова, нашият Бог, е един Господ;

и да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила.

Тези думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти;

и на тях да учиш прилежно децата си и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш.

Да ги вързваш за знак на ръката си и да бъдат като превръзка на челото ти.

И да ги написваш върху стълбовете на вратите на къщата си и на портите си.

10 А когато Господ, твоят Бог, те въведе в земята, за която се е клел на бащите ти, на Авраам, Исаак и Яков, да ти даде големи и хубави градове, които ти не си съградил,

11 и къщи, пълни с всякакви блага, които не си напълнил, и изкопани кладенци, които не си изкопал, лозя и маслини, които не си насадил – като ядеш и се наситиш,

12 внимавай да не забравяш Господа, Който те изведе от Египетската земя, от дома на робството.

13 От Господа, твоя Бог, да се боиш, на Него да служиш и в Неговото Име да се кълнеш.

14 Да не следвате други богове, от боговете на племената, които са около вас

15 (защото Господ, твоят Бог, сред теб, е Бог ревнив), за да не пламне гневът на Господа, твоя Бог, против теб и да те изтреби от лицето на земята.

16 Да не изпитвате Господа, вашия Бог, както Го изпитвахте в Маса.

17 Да пазите усърдно заповедите на Господа, вашия Бог, заявленията Му и наредбите Му, които ти заповяда.

18 И да вършиш това, което е право и добро пред Господа, за да ти бъде добре и да влезеш и да завладееш добрата земя, за която Господ се е клел на бащите ти,

19 като изгониш всичките си неприятели пред себе си, според както Господ каза.

20 Когато в бъдещите времена синът ти те попита: Какво значат свидетелствата, наредбите и законите, които Господ, нашият Бог, ви е заповядал?

21 Тогава да кажеш на сина си: Бяхме роби на фараона в Египет; а Господ ни изведе от Египет победоносно[1];

22 и Господ показа пред очите ни големи и страшни знамения и чудеса над Египет, над фараона и над целия му дом;

23 а нас изведе оттам, за да ни въведе в земята, за която се е клел на бащите ни, и да ни я даде.

24 Господ ни заповяда да вършим всички тези наредби и да се боим от Господа, нашия Бог, за да ни бъде всякога добре и за да пази Той живота ни, както прави и днес.

25 И това ще ни се смята за правда, ако внимаваме да изпълняваме всички тези заповеди пред Господа, нашия Бог, както ни заповяда.

Бележки:

  1. 6:21 От евр. със силна ръка.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *