• Търсене

  • Избери Превод


Захария 1

Призив за покаяние

1 В осмия месец, през втората година на Дарий, Господнето слово дойде към пророк Захария, син на Варахия, син на Идо, и каза:

Господ се разгневи много на бащите ви.
Затова им кажи:
Така казва Господ на Силите:
Върнете се при Мене, казва Господ на Силите;
и Аз ще се върна при вас, казва Господ на Силите.
Не ставайте такива, каквито бяха бащите ви,
към които предишните пророци викаха и казаха:
Така казва Господ на Силите:
Върнете се сега от нечестивите си пътища
и от лошите си дела,
но те не послушаха,
нито Ми обърнаха внимание, казва Господ.
Бащите ви къде са?
И пророците живеят ли вечно?
Но думите Ми и наредбите,
които заповядах на слугите Си, пророците,
не сполетяха ли бащите ви?
И те се обърнаха и казаха:
Както Господ на Силите е намислил да постъпи с нас
според постъпките ни и според делата ни,
така и постъпи с нас.

Видение за конници

На двадесет и четвъртия ден от единадесетия месец, който е месец Сават, във втората година на Дарий, Господнето слово дойде към пророк Захария, син на Варахия, син на Идо, и каза:

Видях нощем един човек, който яздеше на червен кон и стоеше между миртовите дървета, които бяха в едно сенчесто място; и зад него имаше червени, пъстри и бели коне.

Тогава казах: Господарю мой, кои са тези? И ангелът, който говореше с мене, ми отговори: Аз ще ти покажа кои са тези.

10 Човекът, който стоеше между миртите, отвърна: Те са онези, които Господ изпрати да обходят света.

11 И като проговориха на ангела Господен, който стоеше между миртите, казаха: Ние обходихме света: и, ето, целият свят седи спокойно и е тих.

12 Тогава ангелът Господен отговори: Господи на Силите, докога няма да покажеш милост към Йерусалим и Юдейските градове, против които си негодувал през тези седемдесет години?

13 А Господ отговори с добри думи, с утешителни думи на ангела, който говореше с мен.

14 И така ангелът, който говореше с мене, ми каза: Извикай и кажи: Така казва Господ на Силите: Ревнувам твърде силно за Йерусалим и за Сион;

15 и много се сърдя на охолните народи; защото като се разсърдих само малко, те спомогнаха за наскърбяването на Израил.

16 Затова така казва Господ: Аз съм се върнал с милост в Йерусалим; домът Ми ще бъде построен в него, казва Господ на Силите; и връв ще бъде опъната върху Йерусалим.

17 Извикай още веднъж и кажи: Така казва Господ на Силите: Градовете Ми още ще преливат от благосъстояние; и Господ още ще утеши Сион и пак ще избере Йерусалим.

Видение за четири рога и четирима ковачи

18 И като повдигнах очите си, видях четири рога.

19 И казах на ангела, който говореше с мене: Какви са тези рогове? А той ми отговори: Това са роговете, които разпръснаха Юдея, Израил и Йерусалим.

20 Тогава Господ ми показа четирима ковачи.

21 Попитах: Какво са дошли да правят тези? И Той отговори: Онези са роговете, които разпръснаха Юдея, така че никой не повдигаше главата си; но тези са дошли да ги уплашат и да повалят роговете на народите, които повдигнаха рог против Юдейската земя, за да я разпръснат.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *