• Търсене

  • Избери Превод


Римляни 15

Примерът на Иисус Христос

1 Ние, силните, сме длъжни да подкрепяме слабите в немощите им, а не да търсим полза за себе си. Нека всеки от нас живее в полза на ближния за укрепване в доброто. Защото и Христос не живя за Своя полза, а както е писано: „Хулите на онези, които Те хулят, Отче, паднаха върху Мене.“ А всичко, което бе писано преди, бе писано за наша поука, за да имаме надежда чрез търпението и чрез утехата от Писанията. И нека Бог, изворът на търпение и утеха, ви даде да бъдете единодушни помежду си според волята на Иисус Христос, за да славите единомислено и в един глас Бога и Отец на нашия Господ Иисус Христос.

Приемайте се взаимно, както Христос прие вас за слава на Бога. И заявявам, че Иисус Христос стана слуга на обрязаните заради верността на Бога – за да утвърди обещанията, дадени на праотците, и езичниците да прославят Бога за милосърдието Му, както е писано: „Затова между езичниците ще прославя Тебе, Господи, и ще възпявам Твоето име.“ 10 И пак е казано: Радвайте се, езичници, заедно с Неговия народ! 11 И още: „Прославяйте Господа, всички езичници, прославяйте Го, всички народи!“ 12 Исаия също казва: „Ще даде потомък Йесеевият корен и като се въздигне, ще властва над народите. На Него ще се надяват езичниците.“

13 А Бог, изворът на надежда, нека ви изпълни с голяма радост и мир във вярата, за да се умножава все повече вашата надежда чрез силата на Светия Дух.

Апостол Павел за дейността си като проповедник

14 И самият аз съм уверен за вас, братя мои, че вие сте пълни с благост, придобили сте дълбоко познание и можете да се наставлявате един друг. 15 Осмелих се, братя[1], да ви пиша по-открито, за да ви напомня някои неща. Това правя по силата на дадената ми от Бога благодат 16 да бъда служител на Иисус Христос сред езичниците и да върша свещенодействието на Божието благовестие, та присъединяването на езичниците, осветено от Светия Дух, да бъде приятно за Бога.

17 И така, благодарение на Иисус Христос мога да се похваля със служението си пред Бога. 18 Но няма да се осмеля да кажа нещо, което Христос да не е извършил чрез мене, за да станат езичниците послушни на Бога – извършено чрез слово и дело, 19 със силата на знамения и чудеса и със силата на Божия Дух. Така разпространих Христовото благовестие от Йерусалим и навсякъде чак до Илирик. 20 При това се стремих да благовестя не там, където името на Христос беше вече известно, за да не зидам върху чужда основа, 21 а както е писано: „Онези, на които не беше известено за Него, ще видят, и онези, които не бяха чули, ще разберат.“

Намерения на апостола за бъдещо благовестие

22 Тъкмо това много пъти ми пречеше да дойда при вас. 23 Но сега, понеже нямам вече работа по тези места, а пък от много години копнея да дойда при вас, 24 когато тръгна за Испания, ще ви навестя[2]. На път за там се надявам да ви видя и да бъда изпратен нататък от вас, след като първо ви се порадвам за известно време. 25 А сега отивам в Йерусалим в услуга на вярващите, 26 защото Македония и Ахая благоволиха да направят дарение за бедните вярващи в Йерусалим. 27 Благоволиха, но и са им длъжни. Защото щом езичниците се ползват от техните духовни блага, длъжни са да им бъдат в услуга със земните си блага. 28 След като извърша това и им връча по реда тази придобивка, ще замина през вашите места за Испания. 29 А знам, че когато дойда при вас, ще дойда с пълното благословение на Христовото благовестие[3].

30 Моля ви, братя, заради нашия Господ Иисус Христос и заради любовта на Духа, да ме подкрепяте с молитвите си за мене към Бога, 31 за да се избавя от невярващите в Юдея и служението ми в Йерусалим да бъде добре прието от вярващите, 32 та с радост да дойда при вас с Божията воля и да намеря утеха сред вас. 33 А Бог, извор на мира, да бъде с всички вас, амин.

Бележки:

  1. 15:15 В някои ръкописи липсва: „братя“.
  2. 15:24 В някои ръкописи липсва: „ще ви навестя“.
  3. 15:29 В някои ръкописи липсва: „благовестие“.

Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (НП)

© Българско библейско дружество 2013

Аудио запис на Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги)

© Българско библейско дружество 2013

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.