• Търсене

  • Избери Превод


Римляни 16

Поздрави

1 Препоръчвам ви Фива, нашата сестра, дякониса при църквата в Кенхрея. Приемете я в името на Господа, както подобава на вярващи, и окажете ѝ помощ, в каквото ще се нуждае от вас, защото тя помагаше на мнозина и на самия мене.

Поздравете Прискила и Акила, моите сътрудници в името на Иисус Христос, които заложиха главата си заради мене. На тях не само аз благодаря, но и всички църкви сред езичниците. Поздравете и домашната им църква. Поздравете обичания от мене Епенет, който от Ахая[1] пръв повярва в Христос. Поздравете Мария, която много се потруди за нас. Поздравете Андроник и Юний, мои сънародници и съзатворници, които са прочути сред апостолите и които още преди мене повярваха в Христос. Поздравете Амплий[2], обичан от мене в името на Господа. Поздравете Урбан, наш сътрудник в името на Христос, и обичания от мене Стахий. 10 Поздравете изпитания в Христос Апелий. Поздравете вярващите от дома на Аристовул. 11 Поздравете сънародника ми Иродион. Поздравете вярващите в Господа от дома на Нарцис. 12 Поздравете Трифена и Трифоса, които се трудят за Господа. Поздравете обичната Персида, която много се потруди за Господа. 13 Поздравете изрядния в името на Господа Руф, а също и неговата майка, станала и моя майка. 14 Поздравете Асинкрит, Флегонт, Ерм, Патровас, Ермий и другите братя с тях. 15 Поздравете Филолог и Юлия, Нирей и сестра му, Олимп и всички вярващи, които са с тях. 16 Поздравете се един друг със свято целуване. Поздравяват ви всички Христови църкви.

Последни напътствия

17 Моля ви, братя, пазете се от онези, които създават разцепления и объркване спрямо учението, което сте усвоили, и странете от тях. 18 Защото такива служат не на нашия Господ Иисус Христос, а на корема си и със сладки и ласкателни думи измамват сърцата на простодушните. 19 Вашето послушание във вярата е известно на всички. Затова аз се радвам за вас, но желая да бъдете мъдри в доброто и неопетнени от злото. 20 А Бог, изворът на мира, скоро ще съкруши Сатаната под нозете ви. Благодатта на нашия Господ Иисус Христос[3] да бъде с вас! Амин.

21 Поздравяват ви сътрудникът ми Тимотей и моите сънародници Луций, Ясон и Сосипатър. 22 Поздравявам ви в името на Господа и аз, Терций, който записах това послание. 23 Поздравява ви Гай, оказал гостоприемство на мене и на цялата църква. Поздравяват ви Ераст, градският ковчежник, и брат Кварт. 24 Благодатта на нашия Господ Иисус Христос да бъде с всички вас. Амин.

Заключително славословие

25 [4] А на Този, Който има сила да ви укрепи, както ви благовестих и проповядвах за Иисус Христос за откриване на тайната, пазена от вечни времена неогласена 26 и която чрез пророческите писания ни се яви сега по заповед на вечния Бог и бе възвестена на всички народи, за да се покоряват на вярата – 27 на Този единствен, премъдър Бог, слава за вечни времена чрез Иисус Христос, амин.

Бележки:

  1. 16:5 В някои ръкописи: „Азия“.
  2. 16:8 В някои ръкописи: „Амплиат“.
  3. 16:20 В някои ръкописи липсва: „Христос“.
  4. 16:25 В Синодалната Библия 16:25 сл. е 14:24 сл.

Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (НП)

© Българско библейско дружество 2013

Аудио запис на Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги)

© Българско библейско дружество 2013

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.