Чародейството е практикувано от

египтяните

Isaiah 19:3

Isaiah 19:11

Isaiah 19:12

магьосниците

Exodus 7:11

Exodus 7:22

Exodus 8:7

Exodus 8:18

Валаам

Numbers 22:6

23:23

22

23

Езавел

2 Kings 9:22

жителите на Ниневия

Nahum 3:4

Nahum 3:5

Вавилонците

Isaiah 47:9-13

Ezekiel 21:21

Ezekiel 21:22

Daniel 2:2

Daniel 2:10

Daniel 2:27

Валтасар

Daniel 5:7

Daniel 5:15

Симон магьосника

Acts 8:9

11

Елима

Acts 13:8

момичето във Филипи

Acts 16:16

юдеиските заклинатели

Acts 19:13

синовете на Скева

Acts 19:14-15

астролози

Jeremiah 10:2

Micah 3:6

Micah 3:7

лъжепророци

Jeremiah 14:14

27:9

Jeremiah 29:8

Jeremiah 29:9

Ezekiel 13:6-9

22:28

Matthew 24:24