Чародейството е забранено

Левит 19:26-28Да не ядете месо с кръвта му, нито да си служите с гадания или предсказания. Да не стрижете косата на главата си в кръг; и никой да не разваля краищата на брадата си. Заради мъртвец да не си нанасяте рани по тялото, нито да оставяте белези по себе си. Аз съм Господ.

Левит 19:31Да не се обръщате към запитвачите на зли духове, нито към врачовете; не ги издирвайте, за да се осквернявате чрез тях. Аз съм Господ, вашият Бог.

Левит 20:6И човек, който се отнесе към запитвачите на зли духове и към врачовете, за да блудства в поклонение на тях, против онзи човек Аз ще се обърна и ще го изтребя измежду народа му.

Второзаконие 18:9-14Когато влезеш в земята, която Господ, твоят Бог, ти дава, не се учи да правиш според мерзостите на местните племена. Да няма сред тебе някой, който да прекарва сина си или дъщеря си през огън, нито един прорицател, окултист, гадател или магьосник, никакъв чародей, запитвач на зли духове, врач или човек, който извиква духове на мъртви; защото всеки, който прави тези дела, е омразен на Господа и поради тези мерзости Господ, твоят Бог, изгонва тези народи пред тебе. Съвършен да бъдеш пред Господа, твоя Бог. Защото тези народи, които ще завладееш, слушат окултистите и прорицателите; но на тебе Господ, твоят Бог, не е позволил това.