Чародеите ще бъдат посрамени

Михей 3:7Тогава ясновидците ще се засрамят и прорицателите ще се смутят. Да! Те всички ще се покрият до горната си устна, защото няма отговор от Бога.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.