Чародеите ще бъдат посрамени

Михей 3:7Тогава ясновидците ще се засрамят и прорицателите ще се смутят. Да! Те всички ще се покрият до горната си устна, защото няма отговор от Бога.