Човекът е сътворен за Бога

Притчи 16:4Господ е направил всяко нещо за Себе Си, дори и нечестивия – за деня на злото.

Откровение 4:11Достоен си, Господи наш и Боже наш, да приемеш слава, почит и сила; защото Ти си създал всичко и поради Твоята воля всичко е съществувало и е било създадено.