Чрез вяра светиите

Живеят

Галатяни 2:20 – Съразпънах се с Христос и сега вече не аз живея, а Христос живее в мен; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене.

Стоят

Римляни 11:20 – Добре, поради неверие те бяха отрязани, а ти поради вяра стоиш. Не високоумствай, но се бой.

2 Коринтяни 1:24 – защото не сме господари над вярата ви, а сме помощници на вашата радост; понеже колкото за вярата, вие стоите твърди.

Ходят

Римляни 4:12 – и отец на онези обрязани, които не само са обрязани, но и ходят в стъпките на онази вяра, която нашият отец Авраам е имал, когато е бил необрязан.

2 Коринтяни 5:7 – защото с вярване ходим, а не с виждане,

Придобиват добро свидетелство

Евреи 11:2 – Защото поради нея за старовременните добре се свидетелстваше.

Побеждават света

1 Йоан 5:4 – Защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света; и тази победа, която е победила света, е нашата вяра.

1 Йоан 5:5 – И кой побеждава света, ако не е този, който вярва, че Исус е Божият Син?

Превъзмогват всички трудности

Матей 17:20 – Той им каза: Поради вашето маловерие. Защото, истина ви казвам: Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще кажете на тази планина: Премести се оттук там и тя ще се премести; и нищо няма да е невъзможно за вас.

Матей 21:21 – А Исус отговори: Истина ви казвам: Ако имате вяра и не се усъмните, не само ще извършите стореното на смокинята, но даже ако кажете на този хълм: Вдигни се и се хвърли в морето!, ще стане.

Марк 9:23 – А Исус му каза: Ако можеш да повярваш! Всичко е възможно за този, който вярва.

Се противят на дявола

1 Петрово 5:9 – Съпротивете му се, като стоите твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви по целия свят.

Побеждават дявола

Ефесяни 6:16 – А освен всичко това вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всички огнени стрели на лукавия;

Биват подкрепени

Псалми 27:13 –  Ако не бях повярвал, че ще видя благостите Господни в земята на живите – бих премалял.

1 Тимотей 4:10 – понеже затова се трудим и се подвизаваме, защото се надяваме на живия Бог, Който е Спасител на всички човеци, а най-вече на вярващите.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.