Цялата земя ще види Божието спасение

Исая 52:10Господ запретна святата Си мишца пред всички народи; и всички земни краища ще видят спасението от нашия Бог.

Лука 3:6 – И всеки човек ще види Божието спасение.