Цялото задължение на човека

Еклисиаст 12:13 – Нека чуем края на цялото слово: Бой се от Бога и пази заповедите Му, понеже това е всичко за човека.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.