Да избягваме хора предадени на гняв

Битие 49:6 – В съвета им да не участваш, душо моя; към събранието им да не се присъединиш, славо моя, защото в гнева си убиха хора и в упорството си прерязаха жилите на волове.

Притчи 22:24 – Не завързвай приятелство с припрян човек и не ходи с гневлив човек,

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.