Да познава човек Бога и Христос е вечен живот

Йоан 17:3 – А това е вечен живот, да познаят Теб, единствения истинен Бог, и Исус Христос, Когото си изпратил.