Дарът на Святия Дух даден от Сина

Йоан 20:22 – И като изрече това, духна върху тях и им каза: Приемете Святия Дух.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.