Дарът на Святия Дух е доказателство за единство с Христос

1 Йоан 3:24 – И който пази Неговите заповеди, пребъдва в Бога и Бог – в него; и по това познаваме, че Той пребъдва в нас – по Духа, който ни е дал.

1 Йоан 4:13 – По това познаваме, че пребъдваме в Него и Той в нас, защото ни е дал от Духа Си.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.