Дарът на Святия Дух е изобилен

Псалми 68:9 – Боже, Ти си изпращал изобилен дъжд за наследството Си и в изтощението му Ти си го подкрепял.

Йоан 7:38 – Ако някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както казва Писанието.

Йоан 7:39 – А това каза за Духа, Когото вярващите в Него щяха да приемат; защото Святият Дух още не бе даден, понеже Исус още не бе се прославил.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.