Дарът на Святия Дух е плодоносен

Исая 32:15 – докато Духът се излее на нас отгоре и пустинята стане плодородно поле, и плодородното поле се сметне за гора.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.