Дарът на Святия Дух е залог за наследството на светиите

2 Коринтяни 1:22 – Който ни е запечатал и е дал в сърцата ни Духа в залог.

2 Коринтяни 5:5 – А Бог е, Който ни е направил точно за това и ни е дал Духа в залог.

Ефесяни 1:14 – Който е залог за нашето наследство, докато бъде изкупено притежанието на Бога, за да бъдете за похвала на Неговата слава.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.